Home » Multi-energiselskap. PKN Orlen er en pilar for energisikkerhet

Multi-energiselskap. PKN Orlen er en pilar for energisikkerhet

by Gunnar Garfors

Er dette slutten på overtakelsen? Hvordan bygge energisikkerhet i regionen rundt PKN Orlen Group? Er et ledende multi-energiselskap i stand til å møte utfordringene med å levere råvarer, drivstoff, gass, energi, men også akselerert grønn transformasjon? Dette er hovedtemaene som ble tatt opp under en av diskusjonsrundene på den første dagen av 590-kongressen i Rzeszów.

Stor kanskje mer

– I et perspektiv på 15-20 år vil rollen til fossilt brensel, spesielt råolje, avta og elektrisitetens rolle øke både i industri og transport. For oss er trenden mot elektrifisering tydelig, forklarer Karol Wolff, leder for strategi- og strategiske prosjekter i PKN Orlen.

– For tiden må på den ene siden den operasjonelle og teknologiske effektiviteten til olje- og gassvirksomheten forbedres. Bygger en sterk polsk virksomhet med en diversifisert portefølje av aktiviteter: både leting og prosessering av råolje, gass og drivstoffproduksjon. På den annen side investerer den i energisektoren, i produksjonskapasiteten til både fornybar energi og ser etter løsninger innen kjernekraft. En slik portefølje øker vår gruppes motstand mot sjokk. Vi ser også at de, spesielt i Europa, hvor energiselskapene er statseide, er blant de største selskapene i en gitt økonomi. Dette er tilfellet i Frankrike, Italia, Spania og Norge. Og takket være opprettelsen av det polske multi-energiselskapet, har PKN Orlen blitt en likeverdig partner for lignende selskaper fra disse landene – legger Wolff til.

Piotr Palutkiewicz, visepresident for Warszawa Enterprise Institute, bemerker at PKN Orlen er det 115. største selskapet i verden og dets størrelse og anerkjennelse er i ferd med å bli global.

– Gjennom konsekvent ledelse og visjon har vi klart å skape et så stort selskap. Og en så stor enhet sikrer Polens energisikkerhet.

Billig drivstoff og energi som en trussel eller en mulighet for utvikling av nye teknologier?

Mariusz Ruszel, president for energipolitisk institutt Ignacy Łukasiewicz bemerker at PKN Orlens rekordfortjeneste bærer et stort ansvar. Og hva brukes de til? PKN Orlen er også produsent av ammoniakk.

– I dag trenger markedet lavutslipps ammoniakk, men teknologien mangler. Hvis PKN Orlen ønsker å være ledende, så bør den kanskje gå inn i produksjonen – undrer president Ruszel, og påpeker at det nå må finnes en måte å konvertere selskapets rekordoverskudd til investeringer i hydrogeninfrastruktur eller andre lavutslippsenergikilder.

Den overøkonomiske dimensjonen ved sammenslåingen av PKN Orlen og Grupa Lotos

– Gitt krigen i Ukraina bør slike rettssaker være en del av den polske statens sikkerhetsdoktrine. Ikke en sammenslåing for en sammenslåings skyld og ikke en rent økonomisk dimensjon, men et bevisst verktøy for den polske statens utenrikspolitikk – forklarer Andrzej Sadowski, president for senteret for Adam Smith.

Det er nødvendig å tenke i statlige termer og bruke instrumentet for å øke integreringen av teknologibedrifter. Hvordan kan den bevisst brukes av den polske staten?

Mål, vei og gjennomføringsmetoder

Visjonen om bedriftsutvikling ble presisert for to år siden i publiseringen av Orlen2030-strategien. – Vi snakker om å bygge et energiselskap som skal kunne levere den energien som trengs. Så innovative, lave utslipp og stabile. Visjonen er satt i forretningsperspektivet for de neste ti årene – oppsummerer Karol Wolff, direktør for kontoret for strategi og strategiske prosjekter i PKN Orlen.

– Vi må snakke om hvilke teknologier som bør investeres og utvikles på statlig og bedriftsnivå. Når det er avgjørende å utvikle nye teknologier og gjøre det beste ut av det eksisterende potensialet, er det uunngåelig å koordinere virksomheten til næringslivet, myndighetene og den vitenskapelige verden – bemerker direktøren. Karl Wolff. I møte med utfordringer kreves det en felles front og en felles visjon om målet.

– Hvis vi ser på Polens energistrategi, la oss glemme kommuner. Det er mangel på energistrategier i voivodskapene, understreker Mariusz Ruszel. Ikke bare en horisontal, men også en lokal diskusjon er nødvendig. Det er glemt hvordan den lokale dimensjonen kan være et utøvende verktøy for å nå strategiske mål på nasjonalt nivå.

– Vi er i Rzeszów, porten til Ukraina. Konseptet med Three Seas Initiative er ennå ikke fullt ut implementert – legger Palutkiewicz til. Krigen viste imidlertid at sikkerhetssamarbeidet fulgte, ettersom landene i regionen følte at fienden var utenfor østgrensen og de trengte å samarbeide. PKN Orlen-gruppens sterke inntog på det slovakiske eller ungarske markedet viser at de første skritt mot økonomisk samarbeid er tatt.

Partnermateriale: Congress 590

Vurder kvaliteten på artikkelen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

You may also like

Leave a Comment