Home » Nobelpris – for en fri presse! Den illustrerer de to sidene av demokrati, frihet og menneskerettigheter

Nobelpris – for en fri presse! Den illustrerer de to sidene av demokrati, frihet og menneskerettigheter

by Thure Lindhardt

Christian Edegor, Norges ambassadør

Kampanjebilde

Kristians Ēdegors, «Latvijas Avīze», JSC «Latvijas Mediji»

14. oktober ønsket vi en ny regjering velkommen i Norge. En uke tidligere, 8. oktober, kunngjorde Oslo at årets Nobels fredspris var tildelt Dmitrij Muratov, redaktør for den russiske avisen Novaya Gazeta, og Maria Resa, en filippinsk journalist.

Nyhetene

Hvilke tjenester planlegger regjeringen å betale for å støtte befolkningen? Alle kan få det

1 dag

Nyhetene

Livet etter en nødsituasjon er over. Hvilke restriksjoner vil bli opphevet?

12 timer

Nyhetene

VIDEO. «Beklager, jeg har aldri sett en bard som dette i mitt liv!» Riga-innbyggere setter pris på arbeidet til Riga bystyre med gatevask om vinteren

11 timer

Les andre nyheter

Disse hendelsene illustrerer de to sidene av demokrati, frihet og menneskerettigheter. Valget i Norge i september og utvelgelsen av nobelpriskandidatene gjør begge deler klart: at innbyggerne kan velge sine ledere i frie valg og at en fri og uavhengig presse må operere uten risiko for forfølgelse.

I Norge, som i andre demokratier, står vi fritt til å velge våre politiske ledere. Ved stortingsvalget i september uttrykte et flertall av nordmenn ønske om å skifte regjering og ikke videreføre en koalisjon av tre ikke-sosialistiske partier, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Statsminister Erna Sulberg måtte gå av og det største partiet, Arbeiderpartiet, måtte danne ny regjering.

ANDRE LES NÅ

I det norske politiske landskapet er ikke dette dramatisk. Politikere som taper valget aksepterer nederlag og ønsker sine etterkommere suksess. Åtte år senere går både konservative, kristne og liberale inn i regjeringen og tar på seg rollen som opposisjonen på Stortinget. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har dannet ny regjering og vil nå gi landet en ny politisk retning.

Regjeringsskiftet i Norge er et resultat av en valgkamp som har reist politiske spørsmål og uenigheter. Norge og de andre nordiske landene ligger ofte på toppen av demokratiindikatorer, som måler demokratiets makt.

Geografisk sett mangler folk i land nær oss denne valgfriheten. Hvis de engasjerer seg i politikk, risikerer de å bli forfulgt, fengslet, torturert eller deportert. Heldigvis kan vi i Nordvest-Europa velge våre ledere, og våre ledere går stille tilbake hvis de taper valget.

En annen viktig del av demokratiet er at mennesker kan uttrykke seg fritt. Det er viktig at media står fritt til å informere og formidle folks synspunkter. Det er viktig at avisene kan publisere meninger, selv om de ikke er sammenfallende med regjeringens eller makthavernes meninger. Uavhengig journalistikk må leves.

Av denne grunn valgte Den norske Nobelkomité Dmitrij Muratov og Maria Resu i år. Begge er journalister som risikerer sin sikkerhet. Ikke fordi de er kriminelle, men fordi de skriver og diskuterer ting som myndighetene i Russland og Filippinene ikke liker.

Den Norske Nobelkomité er overbevist om at ytrings- og informasjonsfrihet er avgjørende forutsetninger for demokrati og beskyttelse mot krig og konflikt. Fredsprisvinnerne i 2021 representerer alle journalister som forsvarer dette idealet. Maria Resa bruker ytringsfriheten sin til å avsløre maktmisbruk, vold og autoritarisme i hjemlandet Filippinene. Hun har kritisert president Duterts kontroversielle narkotikautryddelseskampanje som en krig mot hennes eget folk.

RELATERTE ARTIKLER

Dmitrij Muratov har forsvart ytringsfriheten i mange år under stadig vanskeligere forhold i Russland. Gjennom faktabasert journalistikk og faglig integritet har Muratov og hans avis publisert kritiske artikler om alt fra korrupsjon, politivold, ulovlige arrestasjoner, valgfusk og «trollfabrikker» til bruk av russiske styrker i og utenfor Russland. Motstandere av avisen reagerte med trakassering, trusler, vold og drap. Seks journalister har blitt drept siden avisen ble grunnlagt. Til tross for drapene og truslene ga ikke redaktør Muratov opp avisens uavhengige linje.

Fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter oss alle mot maktmisbruk, løgner og krigspropaganda. Ytringsfrihet og informasjonsfrihet bidrar til å beskytte rettighetene våre. Falske nyheter og feilinformasjon gjør det motsatte. Vi må også handle mot falske rapporter og feilinformasjon i våre land!

fag

You may also like

Leave a Comment