Home » Nordmennene tilbakekaller NHInduries NH90

Nordmennene tilbakekaller NHInduries NH90

by Peter Østbye

Den 10. juni kunngjorde det norske forsvarsdepartementet øyeblikkelig stans av operasjoner og tilbaketrekning fra linjen på fjorten NHIndustry NH90 brukshelikoptre. Årsakene er operasjonelle faktorer og en utilfredsstillende beredskapsgrad.


På en spesielt innkalt pressekonferanse sa tjenestemenn i forsvarsdepartementet at NH90NFH-flåten, i en flerrollekonfigurasjon som er i stand til anti-ubåtkrigføring og søke- og redningsoperasjoner, vil gi 700 timer årlig flytid i stedet for de planlagte 3900 timene. Problemet er så alvorlig at NH90NFH er en aeronautisk komponent for fregatter av typen Fridtjof Nansen og også utfører søk og redningsflyvninger i strukturene til den norske kystvakten.

I henhold til anbefalingen som er lagt frem for regjeringen, er den optimale løsningen å leie et ubestemt parti med rotorfartøy for å utføre oppgaver. For øyeblikket er det ingen informasjon om detaljene i løsningen – de siste månedene har blant annet muligheten for å kjøpe et multirollehelikopter Lockheed Martin MH-60R Seahawk. Viktigere, ifølge det norske forsvarsdepartementet, krever myndighetene i Oslo at NHInduries-konsortiet skal gjenvinne penger for utstyr som ikke oppfyller kontraktskravene.

Interessant nok øremerket nordmennene i slutten av april et beløp på 1,8 milliarder kroner til modernisering av NH90NFH-ene til standarden for blokk 2 i den publiserte kjøpsplanen for 2022-29. Kanskje vil det planlagte budsjettet bli brukt til å bestille andre rotorfly i deres sted. Så langt har Belgia tidligere besluttet å stoppe driften av NH90 – nyheten ble publisert i juni 2020 og snakker om seponering (innen 2023) av fire NH90TTH. I tillegg til Norge gjennomføres tilsvarende analyser også i Sverige, hvor faktorer også reduserer antallet raid – for myndighetenes vedkommende i Stockholm, anskaffelse av en annen UH-60M Black Hawk og en MH- ombord. 60R Seahawk er nevnt.

You may also like

Leave a Comment