Home » Norge blokkerer Russlands overtakelse av Bergen Engines

Norge blokkerer Russlands overtakelse av Bergen Engines

by Thure Lindhardt

Den norske regjeringen suspenderte tirsdag overtakelsen av Bergen Engines, en leverandør av marinemotorer til Sjøforsvaret, av det russiske selskapet Transmaszholding fra Rolls-Royce. Begrunnelsen for avgjørelsen er bekymringer om nasjonal sikkerhet.

Norge har overtakelsen av et Rolls-Royce-selskap

«(kjøps)kontrakten regulerer forhold som kan ha betydning for nasjonal sikkerhet. Det går blant annet på forsyning av motorer til forsvaret, men saken går utover forsvarssektoren.» Dette sa den norske justisminister Monica Maeland.

Maeland forsikret at «regjeringen ønsker å undersøke alle aspekter av saken». Datoen for gjennomføringen av kontrakten ble ikke spesifisert. Suspensjon av salget av Bergen Engines er mulig med bakgrunn i sikkerhetsloven, som beskytter statens interesser mot uønskede utenlandsinvesteringer. Ifølge opposisjonen i det norske Stortinget handler regjeringen for sent og under offentlig press.

Basert i Bergen, Vestlandet, Bergen Engines er leverandør av motorer til Sjøforsvaret, Kystvakten og utstyr til troppene til andre NATO-land. Den utfører også tekniske inspeksjoner og reparasjoner.

You may also like

Leave a Comment