Home » Norge bruker oljepenger til å gjenoppbygge Ukraina – EURACTIV.pl

Norge bruker oljepenger til å gjenoppbygge Ukraina – EURACTIV.pl

by Catherine Monroe

Torsdag (2. februar) kunngjorde Norges statsminister Jonas Gahr Støre at landet planlegger å øke sin andel av internasjonal støtte til Ukrainas gjenoppbygging. Langtidsprogrammet forutsetter bruk av midler fra salg av råolje.

Statsminister Støre sa til Stortinget torsdag (2. februar) at hans sentrum-venstre-regjering mener Norge kan gå foran i Ukrainas gjenoppbygging etter krigen.

– Den ukrainske ledelsen har gjentatte ganger bedt om at viktige allierte som Norge skal spille en ledende rolle, understreket Støre og la til at hans regjering mener at norsk bistand må være langsiktig og utvikles gjennom tett samarbeid med internasjonale partnere.

Det blir iverksatt tiltak «for å styrke demokratiske institusjoner og rettssikkerheten i Ukraina», sa Støre.

«I fjor ga vi Ukraina mer enn 10 milliarder kroner (913 millioner euro) i sivil og militær bistand. Vi utvider for tiden denne støtten. Vi vil enda bedre bidra til reparasjon og gjenoppbygging av den ødelagte infrastrukturen», kunngjorde Norges statsminister og la til at det er i kongerikets interesse at Ukraina ikke taper krigen.

– Gjennomføringen av programmet for Ukraina vil inkludere en midlertidig økning i bruken av oljepenger, sa Støre. Statsministeren bemerket imidlertid at Norge har rom for denne økte utgiften ettersom landet har tjent store penger på høye olje- og gasspriser.

Økt støtte til Ukraina skal ifølge den norske regjeringen ikke ha negativ innvirkning på økonomien i Norge, og andre krigsrammede land vil også tjene på det.

– Norge må være blant dem som ser både behovene til Ukraina og de enorme problemene som inflasjon, spesielt mat, forårsaker i noen av de fattigste landene i verden, sa Støre.

Statsministeren kunngjorde også opprettelsen av et eget tilskuddsprogram for utviklingsland som ble spesielt hardt rammet av krigens virkninger.

– Dette betyr et økt norsk bidrag til humanitær og sultehjelp i land i Afrika og Midtøsten. Disse tiltakene vil også bidra til å lette migrasjonspresset til Europa i denne vanskelige tiden, konkluderte Støre.

You may also like

Leave a Comment