Home » Norge, Danmark og Island vil gi garantier til Sverige og Finland …

Norge, Danmark og Island vil gi garantier til Sverige og Finland …

by Connie Nielsen

Norge, Danmark og Island er klare til å hjelpe Sverige og Finland med alle nødvendige midler dersom de blir angrepet før de offisielt blir NATO-medlemmer, meldte statsministrene i de tre nordiske landene i et felles kommuniké mandag.

Den svenske regjeringen besluttet mandag å sette i gang prosessen med å bli med i NATO. Finske myndigheter inntok en lignende holdning søndag.

Norges statsminister Jonas Gahr Store kalte det et «historisk» øyeblikk, og forsikret at Norge, Danmark og Island ville ratifisere Sveriges og Finlands opptak til NATO svært raskt, ettersom disse landene «allerede oppfyller kriteriene for en militær allianse». «Ditt medlemskap vil styrke sikkerheten til den nordatlantiske alliansen» – understreket Store.

Den norske statsministeren minnet om at de væpnede styrkene i Norge og Danmark har samarbeidet med Sverige og Finland som NATO-partnerland i mange år. Ifølge den norske statsministeren har begge land allerede gitt betydelige bidrag til alliansen.

Island er et NATO-medlem, det har ikke sin egen hær, men det har en liten beredskapsenhet som allerede har deltatt i fredsbevarende oppdrag. (TRYKK)

profitt / Tebe /

You may also like

Leave a Comment