Home » Norge endrer kravene til fremtidige borgere

Norge endrer kravene til fremtidige borgere

by Thure Lindhardt

Norge gjør betydelige endringer i reglene for tildeling av statsborgerskap, herunder økte språkkrav og endring av fristen for å søke om statsborgerskap.

Norge innfører en rekke viktige endringer i statsborgerskapsreglene som kan gjøre det vanskelig å få statsborgerskap.

Fra neste år vil Norge skjerpe språkkravene for de som ønsker å bli statsborgere i landet – språkkartellet skal økes. I tillegg forlenges eller forkortes oppholdstiden i landet før søknad om statsborgerskap avhengig av søkerens inntekt.

Det er et kartell om språkkrav

Fra 1. januar 2022 økes det påkrevde språknivået fra A2 til B1, basert på det felles europeiske referanserammeverket for språk.

A2 betyr grunnleggende norsk og B1 regnes som flytende eller semi-flytende.

De obligatoriske norskspråklige og sosiale klassene skal avvikles.

Et unntak fra de nye språkkravene gjelder i tilfeller der en person ikke kan nå nivå B1 i muntlig norsk på grunn av visse personlige forhold eller helseproblemer.

Dersom søknaden om statsborgerskap sendes inn før januar 2022, gjelder ikke de nye kravene ennå.

Du kan lære mer om endringer i språkferdigheter UDI side.

Endringer i liggetid

Fra januar 2022 vil antall år du har bodd i Norge for å søke om norsk statsborgerskap øke eller redusere avhengig av inntekt.

Potensielle fremtidige norske statsborgere som tjener over 319 997 DKK i året (eller det regjeringen kaller «tilstrekkelig inntekt»), vil kunne søke om statsborgerskap raskere: Oppholdstiden som kreves vil reduseres fra syv til seks fra de siste ti årene.

Denne perioden forlenges imidlertid for de som ikke får «tilstrekkelig inntekt».

Ifølge de nye reglene skal fremtidige borgere som ikke har tilstrekkelig inntekt, måtte bo i Norge i åtte av de siste elleve årene (i stedet for sju av ti).

Retrospektive endringer gjelder ikke – dersom søknad om naturalisering fremmes før endringen trer i kraft, har dette ingen innvirkning på søknaden.

Lær mer om endringene i livet UDI side.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Norge endrer kravene til fremtidige borgere

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment