Home » Norge, Europas største oljeprodusent, tar enda et steg mot slutten av fossilt brensel

Norge, Europas største oljeprodusent, tar enda et steg mot slutten av fossilt brensel

by Thure Lindhardt

Lagt ut 15. september 2021

Norsk økonomi vannes av olje. Landets første industrisektor trekkes imidlertid i tvil etter resultatene fra det siste parlamentsvalget. Den fremtidige statsministeren støttes av en koalisjon som er fast bestemt på å få slutt på oljeproduksjonen mer eller mindre raskt. Et vedtak som vil veie tungt, men som det norske statlige fondet allerede har satt i gang med salg av fossilt brensel.

Stortingsvalget i Norge 13. september ga et hardt slag i Europa. Etter nesten åtte år med konservativ regjering har maktovertakelsen til en venstrekoalisjon på toppen av staten som mål å redusere andelen av en nøkkelsektor i landet, olje. Den støtter hele økonomien, opptil 14 % av BNP. Selv om produksjonen går ned, produserer Norge 1,8 millioner fat per dag og er det 15. produserende landet i verden.

Fossil brensels plass i norsk økonomi var i sentrum av den norske lovkampanjen. Faktisk gjorde utgivelsen av den alarmerende klimarapporten fra IPCC midt på sommeren den til en av nøklene til å ta opp spørsmålet om sosiale ulikheter. «Norge sendte en klar melding: Valg viser at nordmenn ønsker et mer rettferdig samfunn«Det sier den fremtidige statsministeren for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Stoere. Han leder en koalisjon av fem venstrepartier.

Det suverene formuesfondet har allerede engasjert seg

Dersom alle partier, inkludert de konservative, ønsker å redusere andelen svart gull i økonomien, vil tidshorisontene spre seg. For flertallet handler det om en gradvis utgivelse over mange år. Utplasseringen er sensitiv, siden sektoren representerer 160 000 ansatte, noe som er enormt med en befolkning på 5,4 millioner. På den annen side må vi umiddelbart innstille all oljevirksomhet for en av koalisjonens allierte, miljøgruppen MDG. Partiet betinger til og med sin inntreden i regjeringen på denne betingelsen.

Dette mer eller mindre gradvise skiftet bort fra fossiler er allerede i gang. Pioneren er det nasjonale suverene formuesfondet, det største i verden. På toppen av mer enn 1.175 milliarder euro i eiendeler tjente han formuen med olje. Men i 2015, med enstemmig støtte fra parlamentsmedlemmer, oppfordret Norges Bank, som forvalter fondet, dem til å ekskludere gruve- og energiselskaper hvis kull står for mer enn 30 % av salget.

I 2019 stadfestet og godkjente Stortinget fondet for å gå et skritt videre. Ikke bare er utelukkelsesterskelen for kull senket. Men fremfor alt, mye mer symbolsk, har parlamentet gitt den fullmakt til å gradvis trekke seg ut av kapitalen til selskaper som eksporterer og produserer olje og gass. Dette tiltaket berører 134 selskaper i energisektoren som amerikanske Chesapeake, kinesiske CNOOC eller franske Maurel et Prom. Derimot ble de største selskapene innen fornybar energi som TotalEnergies spart.

Ludovic Dupin, @LudovicDupin

You may also like

Leave a Comment