Home » Norge: Han kjørte 292 km/t på 80, pluss 55 andre ladninger. Motorsyklist dømt til 1,5 års fengsel

Norge: Han kjørte 292 km/t på 80, pluss 55 andre ladninger. Motorsyklist dømt til 1,5 års fengsel

by Peter Østbye

Syklisten ble arrestert for fartsovertredelse, kameraet hans viste seg å være bevis som havnet i fengsel for 31-åringen.

Akkurat nok har skjedd i Norge høyprofilert domfellelse av en motorsyklist. 31-åringen ble arrestert i mai 2021. Politiet så ham to ganger samme dag, noe som overskred hastigheten betydelig. Ved det tredje møtet ble motorsyklisten arrestert og motorsykkelen hans sikret for sikkerhets skyld.

Overveldende bevis på minnekortet

som det viste seg på en motorsykkel ble også installert sportskamerasom viste seg å være ekte for eieren Pandoras eske. På minnekortet fant etterforskerne opptak fra juni 2020 til mai 2021 som viser ekstremt farlig kjøring på offentlig vei.

Det verste tilfellet ble registrert 10. september 2020 på E39 i Eiganestunnelen utenfor Stavanger. Videoen viser 31-åringen kjøre mellom biler i høy hastighet, det er også en forbikjøring på høyre side. Videoen viser tydelig at speedometeret peker rett 292 km/t. Forbeholdet på dette punktet er 80 km/t.

Norsk politi er klar over at hastighetsmåleravlesningene kan være upålitelige, så det ble gjennomført tester på den uheldige motorsykkelen. Det er bevist ved 292 km/t er den reelle hastigheten 263 km/t.

Video viser 292 km/t-tellere i Eiganestunnelen

Dette påpeker politiadvokaten til tross for det enorme antallet Kriminelle forhold og forbrytelser registrert på SD-kortet, inkludert anklagene KUN 56 av de alvorligste fartsovertredelsene. Retten oppsummerte dommen og presenterte noen av de verste eksemplene på fartsovertredelse. Alt etter å ha tatt hensyn til tach-forvrengning:
– 234, 254 og 263 km/t i sone 80;
– 164, 210 og 216 km/t i sone 60;
– 154 og 112 km/t i sone 50;
– 69 km/t i sone 30.

Det fant statsadvokaten i norsk rettshistorie det er ikke noe tilfelle av en lignende grad av kriminalitet.

rettens dom

Den 31 år gamle motorsyklisten ble dømt til fengsel 1,5 års fengsel. Han hørte også livstidsforbud Innehav av førerkort. På toppen av det var motorsykkelen hans – BMW S 1000 RR 2016 – uopprettelig konfiskert.

Retten begrunnet dommen med at motorsyklisten «Det ble skapt svært farlige trafikksituasjoner der livsfaren og skaderisikoen var enorm.«

Aktor la til: — Det er bare en tilfeldighet at det ikke skjedde noen dødsulykke med så uforsiktig kjøring..

Det kommer en appell: «Det er ikke meg»

MC-førerens forsvarer har ennå ikke hatt anledning til å diskutere rettens dom med sin klient, men har antydet at han vil diskutere anken. «Denne mannen har aldri blitt straffet eller siktet, og dommen er hard.»

Motorsyklisten forsvarte dette i retten han kjørte ikke med motorsykkelen på steder og øyeblikk som er synlige i opptakene. Påstår han har lånt en motorsykkel Venner.


You may also like

Leave a Comment