Home » Norge har signert en avtale med USA om militær virksomhet i landet – EURACTIV.pl

Norge har signert en avtale med USA om militær virksomhet i landet – EURACTIV.pl

by Thure Lindhardt

Norge, som deler en felles grense med Russland, kunngjorde fredag ​​(16. april) at de hadde inngått en ny avtale med USA om de amerikanske væpnede styrkenes aktiviteter på landet. Avtalen skal ennå ikke godkjennes av Stortinget.

Avtalen mellom de to NATO-allierte slår fast at amerikanerne skal bygge sine anlegg på tre norske flyplasser og en marinebase. Regjeringen kunngjorde imidlertid at det ikke er noen planer om å opprette uavhengige amerikanske militærbaser.

NATO vil forlate Afghanistan med amerikanske tropper

USAs utenriksminister Antony Blinken kunngjorde i Brussel tilbaketrekking av amerikanske tropper fra Afghanistan innen 11. september. Soldatene som er utplassert der som en del av NATO-oppdraget vil også forlate det sentralasiatiske landet med dem.

USAs president Joe Biden skal kunngjøre beslutningen om å trekke seg …

«Avtalen bekrefter Norges nøkkelrolle på NATOs nordflanke»

Norsk-amerikansk avtale signert av en minoritetsregjering Erny Solbergmå godkjennes av Stortinget for å tre i kraft.

«Avtalen regulerer amerikansk tilstedeværelse og øvelser i norske områder og muliggjør dermed en rask styrking av det norske forsvarspotensialet ved krise eller væpnet konflikt», definerte han Regjeringen i Oslo.

«Vi utvikler kontinuerlig vårt samarbeid med allierte. Den inngåtte avtalen bekrefter våre nære bånd til USA og Norges nøkkelposisjon på nordflanken av NATO, sa lederen for norsk diplomati. Ine Eriksen Søreide.

Kompliserte norsk-russiske forhold

Forhold mellom Norge en Russland – to land som deler en felles grense i Arktis – forbedret seg med slutten av den kalde krigen, som intensiverte igjen etter den ulovlige annekteringen av Krim av Russland i 2014 og utbruddet av konflikten i øst Ukraina.

Begge landene begynte deretter å styrke sine væpnede styrker. Både NATO og Russland har også økt hyppigheten og omfanget av militærøvelser. Til tross for vanskelige relasjoner prøver myndighetene i Moskva og Oslo å komme til enighet om spørsmål som grenseoverskridende transport og fiske.

Norges forsvarspolitikk

Norge er et av grunnleggerne av NATO. Siden alliansen ble stiftet i 1949 har den imidlertid konsekvent fulgt prinsippet om at det ikke må være utenlandske baser eller atomvåpen på norsk land i fredstid. Det kan imidlertid være øvelser med deltagelse av utenlandske filialer, som ofte finner sted

«Vår politikk angående tilstedeværelse av utenlandske styrker i Norge, innsamling og utvikling av et atomvåpenarsenal eller besøk i havner forblir uendret.» forsikret hun Søreide.

You may also like

Leave a Comment