Home » Norge kansellerer økonomisk støtte til Ungarn på grunn av manglende lederavtale

Norge kansellerer økonomisk støtte til Ungarn på grunn av manglende lederavtale

by Thure Lindhardt

Oslo | Norge kunngjorde fredag ​​at de ikke ville gi økonomisk bistand til Ungarn fordi de ikke klarte å komme til enighet med Budapest om identiteten til den uavhengige forvalteren som er ansvarlig for å fordele midlene i sivilsamfunnet.

Det velstående skandinaviske kongeriket er ikke medlem av Den europeiske union (EU), men er nært knyttet til det gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Som sådan gir den bistand til østeuropeiske land som tilhører EU med sikte på å eliminere ulikheter på kontinentet.

Rundt 2,3 milliarder SEK eller 220 millioner euro ble levert av Norge og i mye mindre grad av Island og Liechtenstein – andre EØS-medlemmer – til fordel for Ungarn i perioden 2014-2021, inkludert mer enn 100 millioner kroner til sivilsamfunnet. kan være maktkritisk.

– Giverlandene og Ungarn var ikke enige om hvordan de skulle forvalte sivilsamfunnsfinansiering, heter det i en uttalelse fra det norske utenriksdepartementet.

«Som et resultat er ikke Ungarn øremerket for implementering av programmer i den nåværende perioden, og Ungarn mister tilgang til rundt 2,3 milliarder kroner,» sa han.

Mens de ungarske myndighetene var enige om at midlene beregnet på landets sivile samfunn skulle forvaltes av en uavhengig administrator, var de uenige med sine norske motparter i valget av den aktuelle administratoren, sa departementet.

«Sivilsamfunnets finansoperatør er ansvarlig for å forvalte midler over 100 millioner SEK og må sørge for at disse midlene brukes til å styrke sivilsamfunnet, fremme aktivt medborgerskap og støtte sårbare grupper,» sa minister Ine Eriksen Søreide.

– Giverland må sørge for at den beste kandidaten til jobben blir valgt. Vi har ikke kommet til enighet med Ungarn på dette punktet,” la hun til, sitert i pressemeldingen.

I likhet med Polen blir suverene Viktor Orbans Ungarn jevnlig kritisert av sine EU-partnere for sine reformer, som hovedsakelig anklages for å undergrave dommernes uavhengighet og rettighetene til LHBT-personer.

«Det blir stadig tydeligere at rettsstaten, så vel som demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, er under betydelig press i Ungarn. Det er helt uakseptable angrep mot minoriteter», argumenterte Eriksen Søreide på mikrofonen til NRK radio og fjernsyn.

9. juli varslet Oslo en økning i sin økonomiske støtte til sivilsamfunnet og opplæring av dommere i Polen.

You may also like

Leave a Comment