Home » Norge kansellerer økonomisk støtte til Ungarn på grunn av manglende lederavtale

Norge kansellerer økonomisk støtte til Ungarn på grunn av manglende lederavtale

by Thure Lindhardt

Norge kunngjorde fredag ​​at de ikke vil gi økonomisk støtte til Ungarn for ikke å komme til enighet med Budapest om identiteten til den uavhengige forvalteren som er ansvarlig for å fordele midlene i sivilsamfunnet.

Det velstående skandinaviske kongeriket er ikke medlem av Den europeiske union (EU), men er nært knyttet til det gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Som sådan gir den bistand til østeuropeiske land som tilhører EU med sikte på å eliminere ulikheter på kontinentet.

Rundt 2,3 milliarder svenske kroner eller 220 millioner euro ble levert av Norge og i mye mindre grad Island og Liechtenstein – andre EØS-medlemmer – til fordel for EU.Ungarn i perioden 2014-2021, inkludert mer enn 100 millioner kroner for sivilsamfunnet – som kan være maktkritiske.

«Det gis ingen midler»

«Giverlandene og Ungarn kunne ikke bli enige om hvordan de skal forvalte sivilsamfunnsfinansiering– Det sa det norske utenriksdepartementet i en uttalelse. «Som et resultat av dette vil Ungarn ikke bli tildelt noen midler til etablering av programmer i inneværende periode, og Ungarn vil miste tilgangen til rundt 2,3 milliarder svenske kroner.«Han avklarte.

Mens de ungarske myndighetene var enige om at midlene beregnet på landets sivile samfunn skulle forvaltes av en uavhengig administrator, var de uenige med sine norske motparter i valget av den aktuelle administratoren, sa departementet. «Sivilsamfunnets finansoperatør er ansvarlig for å forvalte midler over 100 millioner DKK og sikre at disse midlene brukes til å styrke sivilsamfunnet, fremme aktivt medborgerskap og støttegrupper», A dit la ministre Ine Eriksen Søreide.

Kritikk av den ungarske regjeringen

«Giverland bør sørge for at den beste kandidaten til oppgaven blir valgt. Vi kom ikke til enighet med Ungarn på dette punktet«La hun til, sitert i pressemeldingen. I likhet med Polen blir suverene Viktor Orbans Ungarn jevnlig kritisert av sine EU-partnere for sine reformer, som hovedsakelig anklages for å undergrave dommernes uavhengighet og rettighetene til LHBT-personer.

«Det blir stadig tydeligere at rettsstaten, så vel som demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, er under betydelig press i Ungarn. Det er totalt uakseptable angrep mot minoriteter“, argumenterte Ine Eriksen Søreide på mikrofonen til radio- og fjernsynsstasjonen NRK. 9. juli varslet Oslo en økning i sin økonomiske støtte til sivilsamfunnet og opplæring av dommere i Polen.

You may also like

Leave a Comment