Home » Norge. Kvinne dømt for å støtte islamister. «Hun oppdro neste generasjon ISIS-rekrutter» | Utenriksnyheter

Norge. Kvinne dømt for å støtte islamister. «Hun oppdro neste generasjon ISIS-rekrutter» | Utenriksnyheter

by Thure Lindhardt

– Tiltalte dro til det terrorkontrollerte området, hvor hun passet barn og utførte ulike aktiviteter jobb Homeland, skapte forholdene for aktiv deltakelse av tre ektemenn i fiendtlighetene. Kvinnen oppdrar neste generasjon Islamsk Stat-rekrutter, sa dommer Ingmar Nestor Nilsen i høringen.

Se videoen
10 år med borgerkrig i Syria. Millioner av flyktninger, enorme skader, krisen forverret av pandemien

En kvinne dømt for å støtte islamister. Dette er den første setningen i Norge som anerkjenner en slik rolle for en kvinne som involvert i en terrororganisasjon

Oslo tingretts dommere ga flere begrunnelser for domfellelsen av den 30 år gamle nordmannen. Ifølge dommerne visste kvinnen som hadde reist til Syria godt at ektemannen Bastian Vasquez var medlem av en terrororganisasjon. – Retten la også til grunn at målet med reisen hennes til Syria var å bo et sted hvor radikal islam ble praktisert, melder det norske avisen. «Aftenposten».

Ramadan under korona-pandemien. Mekka ble også rammet av restriksjonene

Dommerne slo videre fast at kvinnen ikke bare var en kone og mor. Det er ingen tvil om at hun ved å reise til Syria, ta seg av barn, gjøre husarbeid og bo med tre ektemenn, gjorde det lettere for dem å delta i krigshandlinger og deltok aktivt i IS, melder Aftenposten.

Statsadvokaten er fornøyd med dommen. Forsvarere peker på bevis for uskyld

Aktor Geir Evanger sa seg fornøyd med dommen. Kvinnens advokater protesterte på sin side i retten hennes uskyld mot at 30-åringen ønsket å reise tilbake til Norge og ble et offer for menneskehandel. Dommerne påpeker imidlertid at det kvinnen gjorde som kone og mor ikke tyder på tvangsarbeid, så hun er etter deres mening ikke et offer for menneskehandel.

Hennes forsøk på å vende hjem går heller ikke til gode for kvinnens frifinnelse. «At tiltalte ønsket å reise hjem til Norge hang ikke sammen med hennes plikter som husmor og mor, men med at hun og barna ønsket å unnslippe den vanskelige hverdagen i et krigsherjet land», sier retten. hersket.

ABW-offiserer (illustrerende bilde)Tre personer skulle planlegge et angrep på muslimer i Polen

Rettens dom er den første mot en norsk kvinne som reiste til Syria og til slutt sluttet seg til IS. På spørsmål om hvor viktig denne kjennelsen var for norsk rettspraksis, svarte aktor Evanger at saken la grunnlaget for lignende saker. «Dette kan være en pekepinn for senere saker,» sa han.

You may also like

Leave a Comment