Home » Norge: Lav vannstand i årevis kan drive energiprisene opp

Norge: Lav vannstand i årevis kan drive energiprisene opp

by Thure Lindhardt

Norge får mesteparten av energien sin fra vannkraftverk, det er også strømeksportør, hovedsakelig til Tyskland, Sverige og takket være innføringen av en ny undervannskabel også til Storbritannia.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat har vanntilstanden i oktober innvirkning på energiprisen i vintersesongen. Vannreservoarene er i fjellet og fra midten av oktober faller det bare snø der, som først smelter om våren.

Som eksperter bemerker, er strømprisene i Fjordlandet allerede høye for høsten, og lav vannstand vil redusere og øke energiproduksjonen.

I Norge er det en pågående politisk debatt om høye strømpriser. Opposisjonspartiene insisterer på å begrense salget av strøm til utlandet eller senke merverdiavgiften på energi, og regjeringen har lovet å øke leiesubsidiene. I Norge er elektrisitet hovedkilden til oppvarming av bygninger.

Mediene skrev at det var mangel på ved i Oslo på grunn av den økte etterspørselen. Den er for øyeblikket tilgjengelig for registrering.

I år bidro tørre somre og høster til lav vannstand i magasiner i Norge. I årene 2001-2020 var gjennomsnittlig fyllingsgrad i norske tanker 82,9 prosent.

reklame

You may also like

Leave a Comment