Home » Norge liberaliserer innreiseregelverket, Polen utarbeider utvisningsklage

Norge liberaliserer innreiseregelverket, Polen utarbeider utvisningsklage

by Thure Lindhardt

Den norske regjeringen har liberalisert reglene siden fredag ​​for å gjøre det lettere for utlendinger som jobber i landet å komme inn i landet. Polakker som tidligere har blitt sendt tilbake til grensen eller satt i hotellkarantene ønsker å reise søksmål mot den norske stat.

Siden fredag ​​har den norske regjeringen lempet på sine strenge innreisekrav og frafalt kravet om permanent opphold i landet.

Per 29. januar var 3,2 tusen personer ikke innlagt i Norge på grunn av koronavirusrestriksjoner. Folk, hvorav polakkene utgjorde den største gruppen. Disse omfattet personer som arbeidet her i landet, men ikke hadde fast opphold. Myndighetene vurderte ikke noe annet bevis på bosted: personellnummer eller ansettelse. De som ble innlagt ble satt i karantene på hoteller som de måtte betale for selv.

«Vi mener disse bestemmelsene er i strid med loven, grunnloven og menneskerettighetene. Norge er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og bør sørge for flyten i arbeidet ”- sier en av de polske kvinnene som startet innsamlingsaksjonen for å betale for juridisk rådgivning.

Etter hennes mening hadde noen av de strengeste innreisebestemmelsene i Europa, innført av Norge, sterk innvirkning på polakker som jobber i det landet. «For mange er det et stort økonomisk tap, folk har sin egen virksomhet: ikke slippe inn, de mistet jobben. Det er også psykiske problemer, separasjon fra familien» – understreker han.

I april ga den norske kringkasteren NRK eksemplet med 23 år gamle Kinga Agata Mulawka, som dro til Polen for morens begravelse. I Norge ble hun sendt til et hotell for tvangskarantene på en flyplass og deretter utvist fra landet. «Du var hjerteløs,» sa hun i et intervju med TV.

Andersen & Bache-Wiig, som representerer rundt 700 borgere av EU, inkludert Polen, sendte et forhåndsskriv til det norske justisdepartementet, der de blant annet krevde tilbakebetaling av hotellavgifter.

You may also like

Leave a Comment