Home » Norge mobiliserer midler til å kjøpe våpen til Ukraina – EURACTIV.pl

Norge mobiliserer midler til å kjøpe våpen til Ukraina – EURACTIV.pl

by Gabriel Scott

Norge vil donere 400 millioner kroner, eller om lag 40 millioner euro, til kjøp av våpen og militært utstyr til Ukraina. Regjeringen i Oslo vurderer også å levere våpen direkte til ukrainere som kjemper tilbake mot den russiske invasjonen.

Statsministeren orienterte om vedtaket til den norske regjeringen Jonas Gahr butikk. Som han estimerte, gikk «krigen i Ukraina inn i en ny fase». «Vi står overfor den største konvensjonelle blodige kampen for kontroll over territoriet siden 1945.» – sa han og refererte til russiske offensive aksjoner i Donbass og Sør-Ukraina.

Kampene i Donbass tiltar

Russerne har i flere dager forsøkt å bryte gjennom nesten 500 km med ukrainske forsvarslinjer og gjennomfører også intensive beskytningsforsøk i dette området, rettet blant annet mot Ukrainas kritiske infrastruktur. I følge kommandoen fra de væpnede styrker i Ukraina, bringer Russland også nye enheter inn i kampsonen.

I mer enn to uker har vestlige land forsynt Ukraina og forsvart seg mot russisk invasjon med tunge våpen, inkludert stridsvogner, pansrede kjøretøy og selvgående haubitser. Norge har ennå ikke bestemt seg for å gjøre dette, men besluttet å gi Ukraina 400 millioner kroner (ca. 40 millioner euro) til kjøp av slike våpen.

Den norske statsministeren varslet også at landet hans også vurderer å levere våpen direkte til Ukraina. «Ukrainske styrker vil trenge forsterkninger for å stoppe russiske angrep fra sør og øst. De trenger tyngre og mer avanserte forsvarssystemer,» sa han.

Norsk støtte til Ukraina

Norge hadde tidligere overlevert våpen til Ukraina. De var 4 tusen. M72 anti-tank granatkastere og rundt 100 Mistral luftvernmissiler og militærbekledning, hjelmer og flakjakker. Disse våpnene tok seg fra Norge til Ukraina i en tid da andre land også dumpet lette forsvarsvåpen der.

Som en del av regjeringsinformasjonen som ble lagt fram for Stortinget i Oslo om bistand til Ukraina, varslet statsminister Støre også at 14,5 tusen mennesker var sendt til Norge på jakt etter en trygg havn. Krigsflyktninger fra Ukraina.

Norske myndigheter ønsker å ta inn totalt 30.000. Flyktninger fra Ukraina, men på grunn av intensiverte kamphandlinger i Donbass og Sør-Ukraina og økt russisk ild fra ukrainske byer, forventer norske migrasjonstjenester at antallet flyktninger fra Ukraina til slutt vil komme opp i 100.000.

You may also like

Leave a Comment