Home » Norge møter Russland. Import av olje og teknologi er forbudt

Norge møter Russland. Import av olje og teknologi er forbudt

by Peter Østbye

Det norske UD kunngjorde: «Vi støtter EU i sanksjoner mot Russland for å holde presset på landets myndigheter og dets elite. Vi forbyr import av olje fraktet sjøveien fra Russland til Norge, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt, sitert av Unian.

Importforbudet mot råolje og andre petroleumsprodukter fra Russland trer i kraft med umiddelbar virkning. Det kan ikke inngås nye kontrakter. Restriksjonene inkluderer overgangsperioder frem til 5. desember 2022 for råolje og til 5. februar 2023 for petroleumsprodukter.

Det er også forbudt å gi teknisk og teknologisk støtte, finansiering etc. knyttet til kjøp, import eller overføring av olje. Det er forbudt å transportere og legge til rette for russisk olje til tredjeland.

Norges utenriksdepartement la til at sanksjoner som tar sikte på å begrense Russlands mulighet til å finansiere krigen med Ukraina er pålagt sentrale tilhengere av Kreml-regimet.

Denne gangen sto 65 personer og 18 bedrifter på sanksjonslisten. Blant dem er russere som er ansvarlige for forbrytelsene i Bucza og Mariupol, forretningsmenn og familiemedlemmer til oligarker og tjenestemenn, flere forsvarsindustriselskaper og finansinstitusjoner.

For eksempel vil Norge utvide sine eksportkontroller og forbud til å omfatte varer som kan bidra til å styrke Russlands militære og teknologiske evner. Disse inkluderer blant annet 80 kjemikalier som kan brukes til å utvikle kjemiske våpen.

Det er forbudt å tilby en rekke tjenester til juridiske personer eller den russiske regjeringen, som f.eks B. Revisjon og regnskap, økonomisk rådgivning og lignende.

– Sanksjonene har blitt skjerpet over flere runder. Gitt forbudet mot oljeimport, restriksjoner på enkelte store banker og forbud mot en rekke andre varer som kan påvirke Russlands militære potensial, er muligheten for handel med Russland svært begrenset», understreket nordmennene.

I årevis var de hovedleverandørene av gruveteknologi i det russiske Arktis. Koblingen av disse båndene avskjærer russiske selskaper – Rosneft og Gazprom – fra å strekke seg etter de rike arktiske olje- og gassressursene. Den eneste boreplattformen som opereres der (Prirazłomnaja i Karahavet) kommer fra norsk produksjon. Gazprom vil ikke lenger kunne vedlikeholde eller modernisere den ved hjelp av nordmennene.

You may also like

Leave a Comment