Home » Norge og Storbritannia har lansert verdens lengste undersjøiske kabel

Norge og Storbritannia har lansert verdens lengste undersjøiske kabel

by Thure Lindhardt

Verdens lengste undersjøiske Nordsjølink-strømkabel med en lengde på 720 km er satt i drift og forbinder Norge med Storbritannia, meldte den norske energinettoperatøren Statnet.

Kabelen, med en kapasitet på opptil 1400 MW, går mellom Suldal kommune på Sørvestlandet og Newcastle i Nordøst England.

– Tilkoblingen gir oss tilgang til «ren elektrisitet» fra vindparker i Storbritannia når vannkraftverk i Norge produserer mindre energi. Britene på sin side kan bruke norsk strøm når det er svak vind – sa Statnet-direktør Hilde Tonne.

Ifølge den norske operatøren skal sammenslåingen av de to nasjonale markedene føre til en noe høyere strømpris i Norge på sikt, men øke energitilgjengeligheten og begrense prishopp. – Energiprisene i Norge er imidlertid i gjennomsnitt lavere enn i andre europeiske land og vil fortsatt være det. Samtidig dekker inntektene fra energihandel kostnadene ved å investere i det norske strømnettet, som vil bli dekket av forbrukeravgifter, heter det i pressemeldingen.

Ifølge Tonne bør North Sea Link behandles som et «fremtidsprosjekt for klimavern» og Norge, rikt på fornybare kilder, som et «grønt batteri» kan bidra til å redusere CO2-utslippene i Europa.

Kabelinngang er imidlertid bekymringsfullt i Norge, ettersom stigende energipriser utløses av tørre somre. Eksperter frykter at dersom det kommer for lite regn de neste ukene, vil vannstanden i magasinene holde seg lav til vinteren når frosten begynner. På sin side kan Storbritannia, som for tiden sliter med energimangel og rekordhøye priser på grunn av blant annet svak vind, ha større utbytte av denne forbindelsen på kort sikt.

Cecilia Langum Becker, kommentator for den norske allmennkringkasteren NRK, påpekte at jakten på priskonvergens mellom Skandinavia og Europa kan påvirke konkurranseevnen til den energiintensive industrien i Norge.

Halvt eid av Norsk Statnet og British National Grid, North Sea Link vil bli utplassert de første tre månedene med en testkapasitet på opptil 700 MW. Investeringen kostet 1,6 milliarder euro.

You may also like

Leave a Comment