Home » Norge ønsker å overføre flere milliarder euro fra salg av gass og olje til Ukraina

Norge ønsker å overføre flere milliarder euro fra salg av gass og olje til Ukraina

by Peter Østbye

Fra 2023 skal Ukraina motta 15 milliarder kroner (1,3 milliarder euro) årlig i fem år.

«I år ønsker vi å bevilge halvparten av beløpet til militæret og den andre halvparten til sivil bistand. Men denne inndelingen kan endre seg i årene som kommer, vi ønsker å være fleksible og tilpasse hjelpemiddelet til behovene, understreket Store.

Norges humanitære og matvarehjelp til land berørt av krigen i Ukraina skal økes til 5 milliarder kroner (ca. 450 millioner euro).

Store erkjente at donasjonene ville bety en «større bruk av gass og oljepenger» d.v.s. H. Uttømming av oljefondet, som får inntekter fra salg av råvarer. På grunn av høye priser gir Norge rekordoverskudd og blir anklaget for uforvarende å tjene penger på krigen.

Norges statsminister møtte mandag ledere for Stortingets politiske partier for å sikre at pakken hadde «bred støtte». Den relevante avtalen bør inngås innen 24. februar, førsteårsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina.

I følge media, sammen med det regjerende Arbeiderpartiet, er statsminister Store, i en koalisjon med Senterpartiet og støttet av Sosialistisk Venstreparti, også klar til å støtte opposisjonens konservative partis pakke, som tidligere hadde bedt om økt bistand til Ukraina . (TRYKK)

profitt/AP/

You may also like

Leave a Comment