Home » Norge På toppmøtet i Østersjøens råd ble det forsikret at …

Norge På toppmøtet i Østersjøens råd ble det forsikret at …

by Connie Nielsen

På toppmøtet for Østersjøens råd (CBSS) i Kristiansand i Sør-Norge onsdag vedtok ti land, inkludert Polen, en støtteerklæring til Ukrainas uavhengighet og kunngjorde at de vil bidra til å gjenoppbygge landet.

Som rapportert av det norske utenriksdepartementet, var hovedtemaet for møtet mellom utenriksministre og representanter på høyt nivå for de nordiske, baltiske, tyske, polske og EUs diplomatiske land situasjonen i Ukraina. «Rådet diskuterte virkningene av krigen, samarbeid med Ukraina som en CBSS-observatørstat, Russlands tilbaketrekning fra rådet og fremtidig regionalt samarbeid,» heter det i pressemeldingen.

Polen var representert av nestleder for utenriksdepartementet, Marcin Przydacz.

På 30-årsjubileet for dette forumet vedtok elleve medlemmer av Østersjøens råd (10 land og EU) den såkalte Kristiansand-erklæringen, som blant annet uttrykte støtte til Ukraina og «anerkjennelse av landets innsats for å oppnå uavhengighet og frihet forsvarer og verdiene som Europa står for». Dokumentet understreker «beredskapen til å delta i gjenoppbyggingen av Ukraina».

I tillegg ble det i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina vist til behovet for å «ta opp regnskap for krigsforbrytelser, hvis gjerningsmenn ikke kan gå ustraffet». «Russland og dets partner har det fulle ansvaret for aggresjonen,» het det.

Russland, som ble suspendert som medlem av organisasjonen i mars og forlot CBSS i mai, deltok ikke på toppmøtet. «Rådet (for de baltiske stater) har bekreftet at dets forhold til Russland og Hviterussland (det hadde observatørstatus) vil forbli på vent inntil samarbeid basert på folkerettens grunnleggende prinsipper er mulig igjen,» leder for norsk diplomati Anniken Huitfeldt annonsert.

Kristiansand-toppmøtet var det første møtet mellom CBSS diplomatiske sjefer på ni år. (TRYKK)

profitt / Tebe /

You may also like

Leave a Comment