Home » Norge samler sin gassforsyningskapasitet til Europa

Norge samler sin gassforsyningskapasitet til Europa

by Peter Østbye

Norge, Europas nest største naturgassleverandør, kunngjorde onsdag tiltak for å holde gassproduksjonen på maksimalt nivå og hjelpe europeere med å redusere avhengigheten av Russland.

Olje- og energidepartementet har godtatt utvinningstillatelser for tre felt til havs – Oseberg, Troll og Heidrun – som skal endres for å favorisere gassproduksjon fremfor oljeproduksjon.

Les også: Det europeiske dilemmaet med russisk gass dekodet i 6 grafer

«Disse tiltakene vil ikke øke den totale daglige gasseksporten fra norsk sokkel vesentlig, men vil gjøre det mulig å utvide dagens høye forsyningsnivå inn i fremtiden», heter det i en melding fra departementet.

I full fart

Norge leverer mellom 20 og 25 % av gassbehovet til EU og Storbritannia, mot mellom 45 og 50 % for russisk gass. Som svar på invasjonen av Ukraina lansert av president Vladimir Putin 24. februar, planlegger EU å kutte sin russiske gassimport med to tredjedeler.

Norsk gasseksport er imidlertid begrenset av allerede fullt utnyttet produksjonskapasitet og distribusjonssystemet via gassrørledninger.

Les også: Oljesjokk versjon 2022

Norges eneste LNG-anlegg, som leverer gass i flytende form med skip, ble skadet av brann i september 2020. Den ligger i Hammerfest nord i landet og forventes å være i drift igjen i midten av mai. ifølge sin operatør, energigiganten Equinor, som da vil tillate større volumer.

rekordpriser

I følge Equinor vil justeringen av produksjonstillatelsene gjøre det mulig for Oseberg-feltet å eksportere om lag 1 milliard ekstra kubikkmeter innen 30. september – når vedlikeholdsarbeider finner sted – og Heidrun-feltet til å øke sine forsendelser fra totalt 0,4 millioner kubikkmeter innen 2022 .

Les også: Krigen i Ukraina driver opp energiprisene i Sveits

Gruppen understreker at «1,4 milliarder kubikkmeter gass dekker behovene til rundt 1,4 millioner europeiske husholdninger i ett år». Troll-feltet har nå fått fullmakt til å øke produksjonen med inntil 1 milliard kubikkmeter i tilfelle andre felt i samme region faller.

For å utnytte den høye gassprisen, som nylig har slått rekord etter rekord, hadde Equinor allerede i fjor fått en justering av produksjonstillatelsene for Oseberg og Troll.

You may also like

Leave a Comment