Home » Norge slår av annonsering på Facebook

Norge slår av annonsering på Facebook

by Catherine Monroe

Den lokale myndigheten (Datatilsynet) er den første nasjonale databeskyttelsesmyndigheten i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) som anerkjenner slik reklame som ulovlig.

Sydd samtykke

Metas sosiale nettverk Facebook og Instagram sporer blant annet aktivitetene til brukerne deres og profilerer dem. basert på hvor de er, hva slags innhold de er interessert i, og hva de legger ut. Denne informasjonen brukes deretter til markedsføringsformål, det vil si for målrettet adferdsreklame.

Norgeskontoret vurderer at Metas praksis er i strid med bestemmelsene i GDPR. Som han forklarer, ble den forrige avgjørelsen i denne saken – på vegne av alle databeskyttelsesmyndigheter i EØS – tatt av Irish Office (DPC), ettersom selskapet har sitt europeiske hovedkontor der. I januar i år kunngjorde DPC sine funn om at Meta engasjerte seg i ulovlig adferdsreklame fordi den inkluderte dette elementet i plattformens generelle vilkår og betingelser, i strid med GDPR, som krever at brukere skal innhente samtykke for sporing.

Etter DPC Meta-beslutningen i begynnelsen av april i år. Rettsgrunnlaget for databehandling er endret – fra «kontraktsmessig nødvendighet» til «legitim interesse». Nå forsikrer selskapets pressekontor om at «konstruktivt samarbeid» med den irske regulatoren vil fortsette.

FULL TEKST I ONSDAGSUTGAVET AV DGP OG PÅ E-DGP

You may also like

Leave a Comment