Home » Norge, Sverige og Danmark signerer en forsvarssamarbeidsavtale. Hva med Finland? – EURACTIV.pl

Norge, Sverige og Danmark signerer en forsvarssamarbeidsavtale. Hva med Finland? – EURACTIV.pl

by Thure Lindhardt

Som en del av arbeidet med å styrke den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikken Sverige, Danmark Jeg Norge signerte en forsvarssamarbeidsavtale fredag ​​(24. september). Det kan imidlertid overraske at den fjerde av de nordiske «musketerene» ikke var til stede i denne gruppen. Hvor ble det av? Finland?

I kjernen av den nye trepartsavtalen er bekymringer for og trusselen fra økende spenninger i Østersjøregionen. Russland. Minialliansen er først og fremst ment å tjene Sverige, som i motsetning til Norge og Danmark ikke er NATO-medlem. Etter den kalde krigen forsømte svenske myndigheter å styrke forsvarsevnen og demonterte praktisk talt de væpnede styrkene.

Forsvarsminister Peter Hultqvist Han argumenterte fredag ​​i svensk TV4 for at det militære samarbeidet til de skandinaviske landene var nødvendig på grunn av russisk vilje til å bruke makt for å nå politiske mål. Målet med den svensk-norsk-danske avtalen er derfor å avskrekke Moskva.

Men hva er årsaken til Finlands fravær fra avtalepartene? Leder for det finske forsvarsdepartementet Antti Kaikkonen begrunnet beslutningen om ikke å slutte seg til det nordiske initiativet med «territorielle grunner». Finland ligger relativt langt fra det danske stredet og Kaliningrad oblast. I tillegg har Helsinki allerede signert en tilsvarende forsvarssamarbeidsavtale med Sverige og Norge, samt en bilateral avtale med Sverige.

I motsetning til hva som ser ut til å være tilfelle, finnes det en rekke andre formelle forsvarssamarbeidsstrukturer i Nord-Europa i tillegg til NATO. Et eksempel er Nordisk forsvarssamarbeid (NORDEFCO) for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedmålene er å «styrke det nasjonale forsvaret til de kontraherende statene, utdype mulige samarbeidsområder og effektivt implementere fellesløsninger» i forsvarssektoren.

Grunnlagt av Frankrike Europeisk intervensjonsinitiativ (EI2) har som mål å «støtte opprettelsen av en europeisk strategisk kultur». Den har tretten medlemmer, inkludert alle de nordiske landene unntatt Island. Det er også verdt å nevne Felles ekspedisjonsstyrker (JEF), ledet av Storbritannia. I tillegg til Storbritannia deltar de nordiske og baltiske landene samt Finland og Nederland i dette prosjektet.

You may also like

Leave a Comment