Home » Norge tjener på krigen i Ukraina? Statsminister Jonas reagerer på Mateusz Morawieckis påstander

Norge tjener på krigen i Ukraina? Statsminister Jonas reagerer på Mateusz Morawieckis påstander

by Gabriel Scott

Store spurte om avhandlingen til den polske statsministeren

Store i intervju med AFP på spørsmål om blant annet oppgaven som er lagt frem. På spørsmål fra Polens statsminister Mateusz Morawiecki om at Norge ubevisst utnyttet krigen i Ukraina til egen fordel, svarte han at han «avviser det synet». «Landet vårt har vært en risikovillig oppdagelsesreisende og selger av energivarer, olje og gass i 50 år,» sa han.

Han bemerket at høye gasspriser på det europeiske markedet også har ført til skyhøye strømregninger for norske husholdninger og bedrifter. «Dette er en stor politisk utfordring for oss i et land som er avhengig av elektrisitet,» sa han.

Den norske regjeringen har innført subsidier for høye energiregninger og har også utarbeidet regler for å begrense energieksporten ved en vanskelig situasjon i landet, f.eks. lavvann i vannkraftverk. De høye prisene forårsaket et betydelig fall i popularitet på meningsmålingene til regjeringskoalisjonen: Statsminister Stores Arbeiderparti og Senterpartiet.

Norge er den viktigste gasseksportøren til Europa

AFP bemerker at som et resultat av avbruddet i gasstransporten fra Russland, har Norge blitt hovedeksportøren av dette råstoffet til Europa. Sammenlignet med inntektene deres fra salg av gass indirekte generert av krigen i Ukraina, kan donasjonene deres til Kiev virke beskjedne. Ifølge myndighetene i Oslo er det så langt overført 10,7 milliarder kroner til Ukraina for militær og sivil bistand. Ifølge analysen til Institutt for verdensøkonomi (IFW) er Norge kun på 15. plass når det gjelder utviklingsbistandens andel av BNP.

Store kunngjorde at «det vil endre seg snart,» som regjeringen initierte Oslo gjør siste justeringer av Ukrainas flerårige støttepakkekunngjøres i begynnelsen av februar. Bistanden skal ikke bare gjelde Ukraina, men også andre land som er rammet av krigens konsekvenser, for eksempel på grunn av økningen i kornprisene.

Ifølge avisen «Dagens Næringsliv» skal detaljene legges fram i Stortinget mandag (PAP).

fortjeneste/ mms/

You may also like

Leave a Comment