Home » Norge versus russisk hybridaktivitet

Norge versus russisk hybridaktivitet

by Peter Østbye

Den 25. oktober kunngjorde Politiets sikkerhetstjeneste (PST, tilsvarende Polens ABW) på en pressekonferanse at de hadde tatt over etterforskningen av aktivitetene til uidentifiserte ubemannede luftfartøyer i nærheten av den nasjonale energikritiske infrastrukturen (gruveplattformer, raffinerier, gassanlegg og havner).

Underdirektør i PST sa at det fortsatt er ukjent hvorfor så mange droner ble sett og hvem som sendte dem. Tidligere, 21.-25. oktober, arresterte tjenestene syv russiske statsborgere da de forsøkte å krysse den norsk-russiske grensen ved Storskog grenseovergang nord i landet. De bar droner og minnekort med et stort antall opptak av gjenstander knyttet til utvinning, overføring og prosessering av olje og gass i Norge. I tillegg arresterte PST en brasiliansk statsborger mistenkt for å ha spionert for den russiske føderasjonen.

Oslo tar droneaktivitet nær nasjonal kritisk infrastruktur på alvor. Allerede 26. september advarte Petroleumstilsynet om observasjon av droner og oppfordret til økt årvåkenhet, og politiet etterforsket saken. Etter sabotasjehandlinger på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, satte Norge ut luftvåpenet, marinen og kystvakten for å patruljere kontinentalsokkelregionen og tilsvarende Territorial Defense Force for å sikre kritisk energiinfrastruktur på land.

Jacek Tarocinski

Senter for østlige studier

You may also like

Leave a Comment