Home » Norge vil følge Vietnam for en grønn og bærekraftig økonomisk oppgang

Norge vil følge Vietnam for en grønn og bærekraftig økonomisk oppgang

by Peter Østbye

>>Vietnamesisk regjering tar sikte på grønn og inkluderende utvinning
>>En internasjonal konferanse for å støtte grønn økonomisk utvinning i Vietnam
>>Offshore vind: Norge er klar til å samarbeide med Vietnam

Norsk ambassadør i Vietnam Grete Lochen har kreditert organiseringen av konferansen «Promoting a Green and Inclusive Economic Recovery: International Lessons on the Issue» 25. februar i Hanoi av regjeringen i Vietnam og FNs utviklingsprogram (UNDP).

Dette er en svært betimelig begivenhet som viser den vietnamesiske regjeringens vilje til å gjenopplive den post-pandemiske grønne økonomien, og etterlate ingen mens de oppfyller Vietnams forpliktelser i løpet av 26. mars.e Konferanse av partene til FNs rammekonvensjon om klimaendringer.


Norsk ambassadør i Vietnam Grete Lochen.


Foto: BQT/CVN

En mulighet

Dette er en mulighet for Vietnam til å gjenvinne sin grønne og inkluderende økonomi og forvandle seg til en grønn, sirkulær og lavkarbon økonomisk modell. Det er viktig å ha riktige lover og regler, forutsigbar politikk og like konkurransevilkår for å tiltrekke seg innenlandske og utenlandske investeringer, sa ambassadør Grete Lochen.

Spesielt er utviklingen av sektoren for ren energi, infrastruktur og vann- og naturressursforvaltning avgjørende for at Vietnam skal oppfylle sin forpliktelse om å nå netto-nullutslipp innen 2050. For dette er det viktig at alle deler sine erfaringer for å lære av hverandre.

Ifølge ambassadør Grete Lochen er Norge et av de ledende landene når det gjelder å ta i bruk grønne teknologier og innovasjoner for økonomisk utvikling.

Involver alle involverte

For Norge er Paris-klimaavtalen fortsatt utgangspunktet for å utvikle økonomiske gjenopprettingstiltak. Norge har økt sitt nasjonale selvbestemmelsesbidrag (NDC) betydelig for å finansiere klimatiltak og bærekraftige utviklingsplaner.

I tillegg legger Norge særlig vekt på å utvikle stimuleringstiltak som både skaper arbeidsplasser og utvikler grønne teknologier for å styrke økonomien og gjennomføringen av klimaforpliktelsene.


Norske bedrifter er klare til å hjelpe Vietnam med å utvikle smarte løsninger for deponering av plastavfall.

Foto: Reuter/VNA/CVN

Teknologi og intelligente teknologibaserte løsninger blir sett på som viktige faktorer for å drive en grønn utvinning.

I møte med pandemien har den norske regjeringen kompensert mye av tapte inntekter til husholdninger og bedrifter gjennom automatiske hjelpeprogrammer og direkte kompensasjon.

En av Norges mest effektive tilnærminger er å involvere alle interessenter, inkludert myndigheter, akademia, privat sektor og sivilsamfunn. Alle er involvert i utforming, implementering og justering av politikk.

Når det gjelder norsk støtte til Vietnam om klimaendringer og en grønn og bærekraftig økonomisk bedring, sa Grete Lochen at den norske regjeringen har finansiert bilateralt og innenfor ASEAN-regionen en rekke prosjekter UNDP gjennomfører i Vietnam for å beskytte miljøet. håndtere plastavfall på en intelligent måte, forbedre lokalbefolkningens evne til å samle inn og sortere avfall, samtidig som man oppmuntrer til oppmuntring av kreative ideer for dette formål.

Invester på lang sikt

Et typisk prosjekt er Innovative Challenge to Reduce Plastic Pollution (EPPIC), som ble lansert i juni 2020 i seks ASEAN-land for å finne løsninger for behandling av plastavfall i Halong Bay (Vietnam) og på øya Koh Samui (Thailand). . Et annet prosjekt støttet av Norge er utvidelsen av Five Cities Community Model for Plastic and Household Waste Management (DWP5C), som opererer i Quang Ninh (Nord), Dà Nang, Binh Dinh, Binh Thuân (Sentral) og Binh Duong (Sør). ble implementert.

Vietnam er ett av fem asiatiske land valgt ut av Norsk Vitenskaps- og Industriforskningsfond (SINTEF) til å gjennomføre prosjektet Turn Ocean Plastic into Opportunity in a Circular Economy (OPTOCE). Målet med OPTOCE er å foreslå nye løsninger for mer effektiv avfallshåndtering og oppmuntre til å tenke rundt sirkulær økonomi.

«Det viktigste er at norske bedrifter har en spesiell interesse i å bidra til Vietnams grønne omstilling ved å utvikle teknologier for offshore vindenergiprosjekter, solcellepaneler og smarte løsninger for plastavfallshåndtering. Derfor presenterer vi på denne internasjonale konferansen tre ledende norske selskaper innen fornybar energi og innovasjon: Equinor, Tomra og Scatec. De er de mest representative innen innovasjon, resirkulering, høyteknologi, offshore vind og solenergi.sa ambassadør Grete Lochen.

Den norske diplomaten hevdet at disse selskapene er langsiktige investorer som har hatt stor suksess i fremvoksende markeder. Det er viktig at disse selskapene ønsker å investere i Vietnam på lang sikt.

You may also like

Leave a Comment