Home » Norge vurderer å gi ytterligere konsesjoner i Barentshavet

Norge vurderer å gi ytterligere konsesjoner i Barentshavet

by Catherine Monroe

Olje- og energidepartementet har startet en høring om ideen om å åpne opp nye områder i Barentshavet for leting etter hydrokarboner. De nye lisensblokkene vil bli inkludert i TFO-lisensrunden, som er planlagt avsluttet i januar 2023.

Ifølge departementet, som har vært i samråd med gruveselskaper, miljøorganisasjoner osv., ser man i forslaget at det skal inkluderes i alt 31 konsesjoner fordelt på fem blokker i årets TFO (Awards in Predefined Areas) konsesjonsrunde i de nordøstlige endene. av det utforskede området i Barentshavet.

«Tilgang til nye, attraktive prospekter er en bærebjelke i regjeringens politikk for å fremme oljeindustrien. Nye funn er avgjørende for å skape arbeidsplasser, tilføre verdi og opprettholde produksjonen– understreket den norske olje- og energiministeren Terje Aasland.

Departementet forventer å legge til nye områder i den årlige TFO-godkjenningsrunden etter behandling, selve planen for runden forblir uendret. Det betyr at søknadsfristen er i 3. kvartal 2022 og vedtaket vil bli fattet i januar 2023.

Som departementet minnet om, er det meste dekket av TFO-runder ettersom leting og produksjon har vært utført i det tilgjengelige området på norsk kontinentalsokkel i flere tiår.

Som påpekt av den norske regjeringen er politikken å opprettholde en forutsigbar og høy utbyggingstakt av nye områder for gruvevirksomhet.

Norge tildeler gruvekonsesjoner i årlige TFO. Dette systemet ble introdusert i 2003 for å lette rettidig utnyttelse av geologisk anerkjente deler av sokkelen. For at utnyttelsen skal være effektiv fyller gruveselskaper jevnlig på sine driftsområder med nye lisenser og har en forutsigbar policy for å gjøre dem tilgjengelige, påpeker Olje- og energidepartementet.

Kart: Oljedirektoratet / kompilert av PBS

Offshore lisensområder i norske farvann

You may also like

Leave a Comment