Home » Norges vikingarv inkluderer imponerende trekirker

Norges vikingarv inkluderer imponerende trekirker

by Connie Nielsen

Slike middelalderske trekirker var en gang vanlige i hele Nordvest-Europa. I dag overlever de fleste i Norge, med kun noen få nyere kirker utenfor landet, ifølge The Travel.

Norge er et fantastisk land, kjent for sin vikinghistorie, fantastiske fjorder og den nordligste delen av Europa, kjent langt utenfor polarsirkelen nordkapp. Det er mye å se og gjøre i dette nordeuropeiske landet, og dets gamle, unike trekirker gjør det enda mer interessant.

Foto av 123RF.com Borgundo trefjøs

Gamle norske trekirker

Trekirkene, som vitner om vikingtreskjærertradisjonen, spredte seg til Norge og omegn for 800 år siden.

Vikingene hadde lenge vært interessert i å bygge skip og hus, og etter at de omfavnet kristendommen, overførte de sine ferdigheter til å bygge unike kirker.

Det anslås at det en gang var rundt 1000 slike kirker bare i Norge, men moderne forskning tyder på at det kan ha vært så mange som 2000. I dag er det bare 28 middelalderkirker bygget av tre som overlever i Norge.

I dag er de fleste bevarte kirker fra perioden mellom 1150 og 1350. Noe eldre, 1100 m. bygde kirker, kjent hovedsakelig fra skriftlige kilder eller arkeologiske funn. Det ble også bygget murkirker i Norge på denne tiden (hvorav 271 er kjent). I dag er det 160 slike murkirker i landet.

Murkirker var mer populære i Norges skandinaviske naboland: det var 900 i Sverige og 1800 i Danmark.

Selv om de fleste bevarte murkirker er i Norge, finnes det isolerte eksempler på Island, Sverige, Danmark og Tyskland.

Borgundo trefjøs

Den best bevarte i Norge er trekirken Borgund i Lårdal prestegjeld (Vestland fylke). Bygningen har huset et museum siden 1868, så den fungerer ikke lenger som kirke (den ble til og med truet med riving i 1877).

Denne kirken ble bygget rundt 1180 og viet til apostelen Andreas. Borgund kirke er meget godt bevart og den mest unike i Norge. Det er kjent for sine rikt utskårne ornamenter, kors og dragehodeutskjæringer på takene.

Foto av 123RF.com Borgundo trefjøs

Foto av 123RF.com Borgundo trefjøs

Borgund kirke har i dag et besøkssenter med utstilling om historien til Norges gamle trekirker, samt restaurant og gavebutikk. Det er guidede turer her.

Goli trekirke

Hvis du ser etter en imponerende kirke å besøke i Oslos hovedstad, bør du vurdere Goll kirke. Denne kirken ble opprinnelig bygget i Goli (en annen del av Norge) og senere flyttet og ombygd i Olse.

Den ble bygget rundt 1200, men ble gjenoppbygd rundt 1880. 1884 Kong Oscar II av Norge betalte for gjenoppbyggingen og kirken ble gjenoppbygd slik den antas å ha sett ut på 1200-tallet. Der deler av bygningen manglet, kom inspirasjonen fra arkitekturen til Borgundo-kirken.

Norge var katolsk da denne kirken ble bygget, men ble senere luthersk under reformasjonen. Etter reformasjonen ble mange ornamenter fjernet og erstattet med nye.

Foto av 123RF.com Golis trefjøs

Foto av 123RF.com Golis trefjøs

Kirken har mange runeinnskrifter og utskjæringer fra tidlig middelalder. De fleste utskjæringene er på kirkegården og viser dyrefigurer, mennesker og geometriske symboler. Det er også noen bevarte eksempler på luthersk kirkekunst fra 1652. Veggmalerier.

I dag er det et av de viktigste museene i norsk kulturhistorie (Norsk Folkemuseum) Sightseeing attraksjoner.

You may also like

Leave a Comment