Home » Norgesfond tre ganger størrelsen på landets økonomi i det store minuset

Norgesfond tre ganger størrelsen på landets økonomi i det store minuset

by Peter Østbye

Verdens største norske statsformuefond rapporterte et tap på 653 milliarder kroner (74,2 milliarder dollar) i første kvartal 2022 da krigen i Ukraina og andre globale hendelser rammet aksjer og obligasjoner.

Fondets avkastning på investeringer på 1,3 billioner dollar var 4,9 %. i januar-mars, som fortsatt var 0,66 prosentpoeng bedre enn fondets sammenlignbare indeksavkastning.

«Første kvartal var preget av geopolitisk uro, som også påvirket markedene», skrev Trond Grande, visepresident i Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet. – Avkastningen var negativ for både aksjer og obligasjoner, men positiv for unotert eiendom, sa han. Aksjetapet var på 5,2 prosent. og 4,8 prosent på renteinvesteringer. Unoterte eiendomsaksjer økte med 4,1 prosent.

Samlet var den 70,9 prosent ved utgangen av mars. 26,3 prosent av fondsmidlene var investert i aksjer. 2,7 prosent for rentebærende instrumenter. i unoterte eiendommer og 0,1 prosent. inn i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Fondet er nå tre ganger så stort som Norges økonomi og åtte ganger hva den norske regjeringen planlegger å bruke i 2022.

I slutten av mars/begynnelsen av april foreslo det norske finansdepartementet at fondet skulle presse de 9 300 selskapene det investerer i til å vedta netto null karbonmål og være et eksempel på en ledende investor som tilpasser seg klimaendringer .

Forslaget kommer etter at en regjeringsoppnevnt kommisjon sa i august at fondet skulle presse selskaper som det har eierandeler i til å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2050, i tråd med Parisavtalen.

Fondet vil også utsette sin portefølje for en stresstest, inkludert et scenario der globale temperaturer stiger med 1,5 grader Celsius, sa departementet i sin årlige anbefaling til parlamentet.

You may also like

Leave a Comment