Home » Norsk domstol vil tilkjenne sjåfører i Vlantan Norge nesten 2 millioner euro

Norsk domstol vil tilkjenne sjåfører i Vlantan Norge nesten 2 millioner euro

by Thure Lindhardt

Foto av Algimantas Kalvaiis

En norsk domstol slo fast at det litauiske selskapet Vlantana Norge og dets styreformann Vladas Stonius Jr. må betale mer enn 20 millioner sjåfører. NOK (nesten 2 millioner euro) i erstatning.

Ifølge norske medier bekreftet retten at Vlantana Norge hadde brukt en fiktiv timeliste, og dermed redusert det juridiske ansvaret til sjåfører.

Ettersom bevisene i saken undersøkes, finner retten det sannsynlig at Vlantana Norge vil anvende et konsistent og arbeidskrevende system med stadig utfylling av fiktive timelister, heter det i kjennelsen.

Retten mente at dette ble gjort for å få frem fiktive dokumenter om at de betalte lønn under gjeldende minstelønn.

Retten fant også at V. Stonius Jr., styreformann og tidligere daglig leder i Vlantana Norge Jr., var personlig ansvarlig for økonomiske tap påført sjåfører ved systematisk underbetaling.

I praksis må Stoniuig betale mer enn halvparten av beløpet som er tildelt sjåførene. Han ble også dømt til å betale 6,7 millioner. NOK ser etter prosesskostnader.

Det ble gitt noen vitneforklaringer i retten som viste avvik mellom den faktiske arbeidstiden til en Vlantana Norge-sjåfør og søkeren.

For eksempel betalte det litauiske selskapet PostNord 12 timer for å jobbe for selskapet, men sjåførene sa at sjåførene bare jobbet 4,5 timer.

V minner om at et av de største litauiske selskapene, Vlantana, har mistet lisensen til å operere i Norge og var den første i landet som tilbakekalte lisensen for brudd på arbeidsbestemmelsene.

I begynnelsen av fjoråret ble det kjent at det ble avdekket totalt over 300 brudd på Vlantana Norge knyttet til arbeidsorganisering og ro til sjåføren, systematisk forfalskning av timelister og utbetaling av lønn.

Selskapet innrømmet selv bruddene, men benektet omfanget, og hevdet at de skyldtes menneskelig feil.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder