Home » Norsk Oljefond 2020 tjener 10,9 %

Norsk Oljefond 2020 tjener 10,9 %

by Thure Lindhardt

Foto av Judita Grigelytė (VŽ)

Landets velferdsfond, som investerer Norges oljeinntekter i fremtidige generasjoner, tjente 10,9 %, eller 1,07 billioner, i fjor. NOK (102 milliarder euro) støttet av raskt voksende andeler i teknologisektoren.

Torsdag la fondet frem fjorårets resultater om at fondets aksjeportefølje ga en avkastning på 12,1 %, avkastningen på investeringene i unoterte eiendommer var negativ med 0,1 % og renteporteføljen på 7,5 %.

Fondet gikk 0,27 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

«Til tross for at 2020-pandemien har satt sine spor, var det nok et godt år for fondet. Samlet sett var fondets avkastning i kroner den nest høyeste siden 1998. Den høye avkastningen minner oss imidlertid også om at markedsverdien av fondet kan svinge betydelig i fremtiden, sier Oystein Olsen, administrerende direktør i Norges Bank.

Fondet har særlig dratt nytte av investeringer i store teknologiselskaper som ikke har vært berørt av pandemien det siste året og har ytterligere styrket sine posisjoner.

«Teknologiselskaper i 2020 viste høyest avkastning på 41,9%. Dette skyldes hovedsakelig pandemien, som har ført til massiv etterspørsel etter fjernarbeid, utdanning, handel og underholdning,» sa Nicolai Tangen, ny administrerende direktør i fondet.

Minst ytterligere 58 milliarder. Verdien av NOK-fondet ble styrket av gunstige valutakursendringer i fjor da kronen svekket seg mot store valutaer, og økte avkastningen på utenlandske investeringer.

2020 Ved årsslutt var fondet verdt 10,914 billioner dollar. NOK (1.044 billioner euro). 72,8 % er investeringer i aksjer, 2,5 % – i unotert eiendom, 24,7 % – i renteinstrumenter.

Det er det største formuesfondet i verden og har nesten 1,5 % av alle børsnoterte aksjer over hele verden.

Fondet har vært til stor hjelp for det norske budsjettet for å stimulere økonomien under pandemien. I fjor trakk landet ut 298 milliarder dollar fra fondet. NOK.

Det siste året har vært et uvanlig år for globale velferdsfond. I følge The Economist søkte 26 regjeringer i fjor om midler fra velferdsfond, hvorav de samlet inn rundt 162 milliarder dollar. USD (134 milliarder euro) for å hjelpe deres økonomier med å takle pandemien.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg – vi informerer deg med et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i «Verslo žinios», «Sodra», registersenteret osv. kilder