Home » Norsk politimester: Massemigrasjon fører til skyting…

Norsk politimester: Massemigrasjon fører til skyting…

by Gunnar Garfors

Leder for norsk politis immigrasjonsavdeling, Arne Jørgen Olafsen, tidligere spesialtjenestesjef, peker på massemigrasjon som årsak til skytingen i Sverige. «Norge ønsker ikke å gjenta Sveriges feil», understreket Olafsen i et intervju med avisen «Dagens Nyheter».

– Sveriges fokus på å opprettholde liberal asylinnvandring er grunnen til at landet skiller seg så dramatisk ut i nordisk, men også europeisk kontekst når det gjelder skyting og vold, bemerket Olafsen.

Han la til: «Norge er forpliktet til bærekraftig innvandring, som betyr at de forventer at nykommere blir integrert i samfunnet og blir økonomisk selvforsynt».

Ifølge lederen for norsk politi har «innvandringen mange sider». – Kulturelt mangfold er veldig bra, men det fører også med seg kriminalitet. Jeg har inntrykk av at i Norge var det nok lettere å diskutere politisk upopulære saker. Vi hadde mer mangfold i debatten», sa Olafsen.

I Norge var det innvandrerfiendtlige høyreorienterte Fremskrittspartiet medregjerte landet eller støttet den konservative regjeringen. I Sverige har de innvandrervennlige Sverigedemokraterna vært isolert på den politiske scenen i årevis på grunn av en avtale mellom venstre- og sentrumspartiene. Først etter valget i 2022, da Sverigedemokraterna ble den andre styrken i parlamentet, fikk dette partiet innflytelse i sentrum-høyre-minoritetsregjeringen for første gang.

– Vi har selvfølgelig også problemer, men utfordringene som Sverige står overfor i dag kan komme til oss om 10-15 år, så vi lærer å ikke gjøre feil, sa Olafsen.

Det ble rapportert om fire dødsskudd i Norge i 2022, inkludert to menn drept i et angrep på en homoklubb. Den mistenkte er en islamsk ekstremist fra den kurdiske delen av Iran. I samme periode ble 63 mennesker drept av kuler i Sverige, mest som følge av gjengkriger. Medlemmer av kriminelle grupper er for det meste unge menn som er født i utlandet eller har innvandrerforeldre. Det svenske politiet anerkjente problemet med familieklaner.

Ifølge den norske politimesteren har boligpolitikken også betydning for kriminalitetsutviklingen i Sverige. I Norge 23 prosent. av beboerne her i landet leier en utleiedel, mot 33 prosent i Sverige. «Etter min mening, når du eier boligen, tar du mer ansvar for boligen og miljøet. Dette fører igjen til orden og trygghet, sier Olafsen.

I Sverige havner innvandrere stort sett i de samme nabolagene i forstedene til byer som svenskene ikke ønsker å bli tildelt. I Norge er utlendingene mer spredt.

Fra Stockholm Daniel Zyśk (PAP)

profitt/AP/

You may also like

Leave a Comment