Home » Norske fond 2014-2021 – Signering av prosjektsamfinansieringsavtale med ICMPD «Omfattende støtte til personer med spesielle behov i det polske migrasjonsstyringssystemet (KOMPLEX)» – Suski.dlawas.info – informasjons- og informasjonsportal

Norske fond 2014-2021 – Signering av prosjektsamfinansieringsavtale med ICMPD «Omfattende støtte til personer med spesielle behov i det polske migrasjonsstyringssystemet (KOMPLEX)» – Suski.dlawas.info – informasjons- og informasjonsportal

by Gabriel Scott

Prosjektet ble valgt ut for finansiering i en åpen utlysning i området PA 18 «Asyl og migrasjon».

Hovedmålet med prosjektet er å støtte det nasjonale migrasjons- og asylforvaltningssystemet i forhold til å ta hensyn til behovene til personer med spesielle behov. Hva er viktig, w Som en målgruppe for prosjektet, på grunn av den nåværende situasjonen knyttet til den russiske invasjonen av Ukraina, vil ICMPD også vurdere flyktninger fra Ukraina som kommer til Polen.

Mer informasjon om prosjektet:

 • Verdi: 742 730 euro;
 • Prosjektpartnere: Association for Legal Intervention, Polish Migration Forum Foundation, Immigration Office;
 • Prosjektets varighet: 1. august 2021 – 30. juli 2023

TA KONTAKT MED:


Norsk finansieringsmekanisme 2014-2021 – generell informasjon

Den norske finansieringsmekanismen (de såkalte norske fondene) er en ikke-tilbakebetalingspliktig form for utenlandsk bistand som Norge har gitt nye EU-medlemsland siden 2004. Til gjengjeld for den økonomiske støtten kan Norge til og med dra nytte av tilgang til EUs indre marked selv om de ikke er medlem av EU. Den nå implementerte utgaven (2014-2021) av Norske fond er den tredje i rekken.

Hovedmålet med den norske finansieringsmekanismen for 2014-2021 er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller innenfor EØS og å styrke bilaterale relasjoner mellom Norge og mottakerlandene.

Grunnlaget for implementeringen av den norske finansielle mekanismen 2014-2021 i Polen er Memorandum of Understanding om implementeringen av den norske finansielle mekanismen 2014-2021 undertegnet mellom Kongeriket Norge og Republikken Polen 20. desember 2017.

Den totale bevilgningen til Polen er 809,3 millioner euro. Innenriks- og administrasjonsdepartementet er i samarbeid med Senter for europeiske prosjekter i innenriks- og administrasjonsdepartementet (www.copemswia.gov.pl) operatøren av Internal Affairs-programmet, for gjennomføringen av dette er 20 millioner euro tildelt.

12. september 2019 ble programgjennomføringsavtalen signert av investerings- og utviklingsminister Jerzy Kwieciński og Olav Myklebust, Kongeriket Norges ambassadør til Polen.

programområder

Innenfor Home Affairs-programmet skilles det mellom tre programområder:

 1. PA18: Asyl og migrasjon;
 2. PA20: Internasjonalt politisamarbeid og bekjempelse av kriminalitet;
 3. PA23: Katastrofeforebygging og beredskap.

støttemottakere

Offentlige finanssektororganer, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner som er involvert i aktiviteter knyttet til det valgte programområdet kan delta i den åpne rekrutteringsprosedyren.

Forhåndsdefinerte prosjekter

Seks forhåndsdefinerte prosjekter med en samlet verdi på rundt 13,7 millioner euro gjennomføres som en del av «Internal Affairs»-programmet.

 • Prosjekt KGP «Forbedring av prosessen med å samle inn, analysere og vurdere bevis innen bekjempelse av grenseoverskridende datakriminalitet ved å bruke nettverket av rettsinformatikklaboratorier til de polske politiets rettsmedisinske laboratorier», partnerskap – Norsk politihøgskole, varighet 36 måneder, verdi 4,4 millioner euro , mål : Forbedre nivået på opplæring av spesialister som arbeider i CLKP og innkjøp av spesialutstyr for laboratorier (CLKP og provinsielle rettsmedisinske laboratorier).
 • Prosjekt KGP «Politi og ikke-politi internasjonalt samarbeid i letingen etter de farligste kriminelle i Europa», partnerskap – KRIPOS, varighet 24 måneder, verdi 260 000 EUR, mål: øke kvalifikasjonene til politifolk som er ansvarlige for søk etter kriminelle.
 • Prosjekt KSP «Dokumenter – sikkerhet og kontroll, inkludert taktisk kontroll», partnerskap – ID-senter, varighet 18 måneder, verdi 780 000 EUR, mål: forbedre kvalifikasjonene til politifolk og ansatte ved statens sikkerhetstrykkeri – gjennom opplæring innen ID-kort kontroll.
 • Prosjekt OSS SG «Styrking av beskyttelsen av EUs grenser gjennom utvikling av kynologiske treningsaktiviteter, utvidelse, gjenoppbygging og infrastrukturelt utstyr til OSG i Lubań», Partnerskap: Border Guard of Litauen and Ukraine, Varighet 30 måneder, verdi 530 tusen EUR, mål: bekjempe narkotikakriminalitet og terrorisme ved å forbedre arbeidet til tjenestehunder.
 • Prosjekt UdSC «Vi beskytter barn, inkludert enslige asylsøkere, mot vold», partnerskap – SG og Empowering Children Foundation; Varighet 24 måneder, verdi 460 tusen EUR, mål: å forbedre sikkerheten til barn i sentre for utlendinger og å begrense fenomenet vold mot barn fra deres foreldre, jevnaldrende og ansatte ved sentre, institusjoner som jobber med og har kontakt med mindreårige, blant annet gjennom opplæring og workshops.
 • Prosjekt ABW «Styrking av CBRNE-sikkerhet – koordinering og standardisering», partnerskap: Direktoratet for samfunnssikkerhet og Norsk militærforskningsinstitutt, varighet 48 måneder, verdi 7,25 millioner euro, mål: forbedre sikkerheten til staten og dens borgere gjennom forebygging og motvirke kjemiske trusler, radiologiske, biologiske, nukleære og eksplosiver i Polen.

Fond for bilaterale forhold

Som operatør av programmet «Internale anliggender» som en del av NFM for 2014-2021, har DFE blant annet ansvar for bruk av midler fra Bilateralt samarbeidsfond (FWD). På grunn av Memorandum of Understanding 250 000 EUR er bevilget til fondet for «Home Affairs»-programmet. Tiltak innen trafikksikkerhet står i forgrunnen.

FWD-midlene skal brukes til å finansiere politihovedkvarterets bilaterale satsing, som gjennomføres i samarbeid med Statens vegpoliti. POL-NOR II Samarbeid innen trafikksikkerhet – utveksling av erfaringer og beste praksis.

Innkalling av forslag

Programoperatøren kjørte også åpne utlysninger i to programstrenger (PA18 og PA20) – en utlysning for hver del. Innenfor området «International Police Cooperation and Fighting Crime» utgjør midlene som er tilgjengelige ca 4,7 millioner euro. Utlysningen ble stengt 5. august 2020. 8 prosjekter ble valgt ut for finansiering. På området asyl og migrasjon er det derimot rundt 3,2 millioner euro tilgjengelig. Utlysningen ble avsluttet 18. mars 2021. 5 prosjekter ble valgt ut for finansiering.

Ytterligere informasjon

Mer informasjon om de norske fondene i Polen, andre programmer under det nåværende perspektivet og alle dokumenter knyttet til deres gjennomføring finnes på nettsiden eog.gov.pl

Forsidefoto: Arkiv for innenriks- og administrasjonsdepartementet gov.pl

You may also like

Leave a Comment