Home » Norske statsborgere fengslet i Polen. Du ble etterlyst for EAW

Norske statsborgere fengslet i Polen. Du ble etterlyst for EAW

by Gabriel Scott

To norske statsborgere ettersøkt på europeiske arrestordrer ble arrestert i Warszawa for å ha tatt med seg sin fem år gamle datter fra Norge, sier Szymon Banna, talsmann for distriktsadvokatens kontor i Warszawa. Han la til at etter høringen besluttet distriktsadvokatens kontor i Warszawa å ikke iverksette forebyggende tiltak mot henne.

Talsmannen for distriktsadvokatens kontor i Warszawa, aktor Szymon Banna, sa til PAP at arrestasjonen av to norske statsborgere ettersøkt på europeiske arrestordrer fant sted i Warszawa 9. august.

En kvinne og en mann er tiltalt av norske myndigheter for å ha tatt deres 5 år gamle datter ut av Norge i august 2022 ved å trekke henne ut av omsorgen til barneverntjenesten til Distrikt for barne- og sosialvesen Oslo og Viken i Norge, som bestemte seg for å ta seg av datteren deres og plassere henne på sykehjem. Dette er en handling i henhold til art. 261 og art. 15 i den norske straffeloven, som tilsvarer artikkel 211 i den polske straffeloven

– forklarte aktor.

Den norske statsborgeren som ble intervjuet i denne saken opplyste blant annet at hun bestemte seg for å bo i Polen for å endre sitt tidligere liv. Hun bekreftet at sosialtjenesten i Norge kontrollerte måten hun tok seg av barnet på fordi han vokste opp på et omsorgshjem.

– sa aktor Szymon Banna.

En talsmann for distriktsadvokatens kontor i Warszawa påpekte at det ifølge deres uttalelser aldri var noen negative kommentarer om barnets oppvekst.

På tidspunktet for avreise fra Norge hadde hun ingen begrenset foreldremyndighet og kjente ikke til noen administrative avgjørelser eller rettsavgjørelser som berører barnet hennes.

– Han påpekte.

Ifølge norsk side skulle barnet etter planen fjernes fra Norge i august 2022, og tiltalte opplyste at han lovlig forlot Norge med barnet ved årsskiftet september/oktober 2022. Hun dro alene, uten barnefaren, som allerede var hennes ekspartner på det tidspunktet

– understreket han.

Aktor opplyste også at barnefaren, som var varetektsfengslet i saken, bekreftet de forhold tiltalte har fremlagt.

Han opplyste at han ikke hadde kjennskap til noen rettsavgjørelser. Han kom nylig til Polen med fly fra Norge 2. august 2023 og blir i Polen til datteren begynner på skolen da han ønsker å være tilstede ved åpningsseremonien for skoleåret

– han forklarte.

Distriktsadvokatembetet i Warszawa har besluttet å ikke iverksette forebyggende tiltak mot norske statsborgere som blir tiltalt av norske myndigheter og ikke å fremme en begjæring for retten om midlertidig arrestasjon. Dette på grunn av en omfattende evaluering av materialet som er samlet inn i saken

– Han påpekte.

Permanent opphold i Warszawa

Ifølge ham har kvinnen og datteren permanent opphold i Warszawa.

De tiltalte hevder enstemmig uvitenhet om dommene som er avsagt i Norge. Begge erklærer seg også villige til å etterforske saken og uttrykker vilje til å samarbeide med statsadvokatembetet og retten. I tillegg gjemmer seg ikke de etterlyste og barnefaren reiser på strekningen Polen-Norge og omvendt, senest 2. august 2023, på det tidspunktet da søket allerede var i gang i Norge

– forklarte aktor Banna.

Samtidig, under hensyntagen til argumentene ovenfor, bør hendelsen i tvisten analyseres i det videre forløpet av saksbehandlingen i sammenheng med den polske ekvivalenten til lovbruddet i henhold til artikkel 211 i straffeloven, som ikke er åpenbar i objektiv og subjektiv realitet i denne saken.

– informerte han.

På bakgrunn av de ovennevnte observasjonene ble anvendelsen av forebyggende tiltak avviklet og det ble besluttet å fortsette prosedyren for utlevering av de i fengsel.

– la talsmannen for distriktsadvokatens kontor i Warszawa til.

LES OGSÅ: Justisdepartementet er fornøyd med uttalelsen til EU-domstolens talsmann: han bekreftet at rettsreformer ikke kan være årsaken til å nekte å henrette en EAW

mly/PAP

You may also like

Leave a Comment