Home » Ny investering for vindparker til havs i Świnoujście

Ny investering for vindparker til havs i Świnoujście

by Gunnar Garfors

Euro Terminal, som mange polske selskaper, forbereder seg på å delta i utviklingen av det polske havvindmarkedet. Gjennomføringen av den nylige RoRo-rampeinvesteringen er et ytterligere skritt mot selskapets utvikling og samarbeid med sentrale aktører i vindturbinmarkedet. Sammen med selskaper som Vestas og Orlen skaper de et sterkt knutepunkt for havvindparker i Vest-Pommerns voivodskap.

Den seremonielle fullføringen av den siste investeringen fant sted den 29. september ved Euroterminalen – Świnoujście havnekryss. De inviterte gjestene var blant annet: representanter for Vestas, LM Wind, SGRE, MAG, PGE Baltica og andre ledende aktører i vindturbinmarkedet, som kunne få et helhetlig innblikk i selskapets infrastruktur, planer og utviklingsstrategi.

Euro Terminal, som mange polske selskaper, forbereder seg på å delta i utviklingen av det polske offshoremarkedet. Som en del av den raskt utviklende offshore-klyngen i Vest-Pommern voivodskap, bidrar den til synergieffekten av å tiltrekke seg investeringer fra selskaper som Vestas og Orlen i ett område. Sammen med naboene skaper den flere arbeidsplasser, bidrar til nasjonalbudsjettet og bidrar til regionens attraktivitet i Europa.

Euro Terminal med et areal på 53 hektar er et moderne og omfattende havneinfrastruktursenter. Terminalen har to havnebassenger med seks kaier, tre fryselager med et samlet lagerareal på 14 000 m² og et innendørs lagerareal på 27 000 m². Terminalen har en 8 736 m lang sidekledning, ideell for håndtering av godstog, noe som gir raskere og mer praktisk håndtering av gods som transporteres med vogner og lagres på lageret. I tillegg har Euro Terminal spesielt lasteutstyr for håndtering av ulike typer last.

Styreleder Eivind Eidesvik (Caiano, Wilson, Qubus) og president i selskapet Katarzyna Buława husket utviklingshistorien til den private havnen og skisserte planene og visjonene for videre utvikling innen tjenesteområdet for fornybar energi. Styrelederen viste til et viktig tema – statens rolle som en partner som sikrer et stabilt grunnlag for bedriftsutvikling.

Den omfattende havneinfrastrukturen sammen med den utmerkede beliggenheten til Świnoujście og mange års erfaring gir store muligheter for Vest-Pommern i offshoresektoren. Denne regionen er forutbestemt til å dra mest nytte av den dynamiske utviklingen av offshoreindustrien i Polen. Nye arbeidsplasser, vekst av tjenesteleverandører og internasjonalt samarbeid. Vest-Pommern har alle forutsetninger for rask økonomisk vekst, inkludert å styrke sin rolle i landets økonomi – viser Janusz GajowieckiPresident i den polske vindenergiforeningen.

Blant gjestene som deltok på arrangementet på fredag ​​var representanter for vindenergiselskaper til havs og på land: på vegne av Vestas – Jagna Kubańska – Łyczakowska, EDF – Alicja Chilińska – Zawadzka, PGE Baltica – Arkadiusz Sekściński, LM Wind Power Blades – Macie, SGRE – Hubert Ulita, TFKable – Mariusz Sarkissian, MAG – Michał Śmigielski, DSV – Grzegorz Samoć, representant for norsk økonomi – blant andre. Eier og representant for Austevoll Seafood ASA, Hydro Aluminium, Hatteland Group, Finnlines – Rafał Kwapisz og Norges æreskonsul – Piotr Kotfis.

rel (Polish Wind Energy Association)

You may also like

Leave a Comment