Home » Nye forbud: slik endres livet med og uten pass for muligheter

Nye forbud: slik endres livet med og uten pass for muligheter

by Thure Lindhardt

Regjeringens vedtak trer i kraft førstkommende mandag – de nye kravene vil ramme de som ikke har Mulighetspass, samt kravene som gjelder for de som er vaksinert og har Opportunity Pass.

(4 bilder)

FOTOGALLERI. Krav til aktiviteter frem til 13. september.

Måltider uten pass

Å få lov til Sitt ved samme bord for maksimalt 2 personer i et lukket rom og for maksimalt 5 personer utendørs (unntatt familiemedlemmer eller medlemmer av en husstand).

Årsaksforpliktelse: For det første, bruk verneutstyr (ansiktsmasker, åndedrettsvern osv.) uten å sitte ved et bord, og for det andre, hold en avstand på 2 meter fra andre besøkende.

Det er forbudt å tilby selvbetjente måltider dersom måltidene besørges av de besøkende selv.

Måltider med pass

Å få lov til ikke å begrense antall personer ved bordet, å tilby måltider i selvbetjening, hvor måltidene besørges av de besøkende selv.

Anbefalt: Bruk munn- og nesebeskyttelsesutstyr (ansiktsmasker, pusteapparat osv.) uten å sitte ved et bord og hold en avstand på 2 meter fra andre besøkende.

Butikker, frisører, markeder, fritid, underholdning uten mulighet for pass

Steder der tjenester ytes gjennom kontakt for personer uten pass Forårsaker forpliktelse Bruk verneutstyr som dekker nese og munn (ansiktsmasker, åndedrettsvern eller andre midler), for det andre hold en sikkerhetsavstand på 2 meter innendørs, arbeidsgivere skal montere skillevegger mellom arbeidsplassene.

For det tredje må strømmer av ansatte med ulike start-, slutt- og lunsjpausetider håndteres.

For det fjerde for å markere nødvendige avstander på stedene der køen dannes, og for det femte for å gi informasjon om behovet for å bruke masker på trange steder.

Butikker, frisører, markeder, fritid, underholdning med pass:

anbefalinger Med pass: Bruk verneutstyr som dekker nese og munn (ansiktsmasker, pusteapparat eller andre midler).

Hold en sikkerhetsavstand på 2 meter innendørs.

Installer partisjoner mellom arbeidsstasjoner.

Merk den nødvendige avstanden der køen dannes.

Arrangementer på åpen plass uten passmuligheter

Leistina Ubegrenset antall tilskuere og for ikke-kommersielle arrangementer inntil 2 timer kan tilskuere eller deltakere se arrangementet fra sittende og ståplass, tilskuerregistrering eller elektronisk billettsalg er ikke nødvendig for disse arrangementene.

Forårsaker forpliktelse Del deltakere og tilskuere inn i sektorer på 500 personer for å sikre at strømmene fra ulike sektorer ikke blir fragmentert.

For det andre å distribuere billetter elektronisk eller å registrere tilskuere og deltakere (bortsett fra ikke-kommersielle arrangementer med en varighet på inntil 2 timer).

For det tredje å organisere måltider i utpekte områder, og for det fjerde for å oppfylle andre generelle hygiene- og sikkerhetskrav.

Anbefalt bruk verneutstyr for munn og nese (ansiktsmasker, åndedrettsvern) dersom avstanden på 2 meter ikke holdes.

Forbudt å observere arrangementet stående (unntatt arrangementer av inntil 2 timers varighet) og delta i arrangementet ved sykdom.

Arrangementer i åpent rom med passmuligheter

Leistina ubegrenset publikum og se arrangementet stående og sittende.

Hvis antall tilskuere ikke overstiger 500 personer, er det mulig å ikke bare spise på de angitte stedene under arrangementet.

Anbefalt bruk verneutstyr som dekker nese og munn (ansiktsmasker, pusteapparat eller andre midler) hvis en avstand på 2 meter ikke holdes.

Krav til aktiviteter frem til 13. september.

For arrangører Årsaksforpliktelse: for det første elektronisk distribusjon av billetter eller registrering av tilskuere (deltakere), for det andre inndeling av deltakere og tilskuere i sektorer på 500 personer for å sikre målrettede flyter, og for det tredje for å overholde generelle hygiene- og sikkerhetskrav;

Innendørs arrangementer uten pass

For personer uten tilgang til innendørs pass-arrangementer, Forårsaker forpliktelse Bruk verneutstyr for å dekke nese og munn.

Deltakere og tilskuere skal av arrangøren deles inn i sektorer på 500 personer.

Del også ut billetter elektronisk eller foreta en tilskuerregistrering.

Organiser måltider i utpekte områder, følg andre generelle hygienepraksis.

Forbudt fylle mer enn 75 prosent. Sitte, se på arrangementet stående, spise under arrangementet i salen på ikke anviste steder, delta på arrangementet ved sykdom.

Innendørs arrangementer med pass for anledninger

Å få lov til Ikke begrens antall tilskuere, dersom antall deltakere ikke overstiger 500 kan du spise i salen under arrangementet.

Anbefalthvis antall tilskuere ikke overstiger 500, bruk verneutstyr, dekk til nese og munn, hold trygg avstand, sjekk elver.

Forårsaker forpliktelse Del ut billetter elektronisk eller foreta en tilskuerregistrering, del deltakere og tilskuere i sektorer på 500 personer og overhold hygiene- og sikkerhetskrav.

I tillegg, hvis antallet tilskuere overstiger 500, bruk verneutstyr som dekker nesen og munnen.

Kun friske personer kan delta på arrangementet.

Kinoaktiviteter uten pass

På kino, folk uten pass anlegg Årsaksforpliktelse: for det første å bruke verneutstyr som dekker nese og munn, for det andre må deltakere og tilskuere deles inn i sektorer på 500 personer; .

Forbudt fylle mer enn 75 prosent. Seter.

Spis også mens du ser en film i hallen på de angitte områdene.

Det er forbudt å gå på kino hvis du er syk.

Uformell moro

Kinoaktiviteter med pass

Privatpersoner så vel som ansvarlige for drift av kino, å få lov til Ikke begrens antall seere, hvis antall seere ikke overstiger 500 kan du spise i salen og se filmen.

Anbefalthvis antall tilskuere ikke overstiger 500, bruk verneutstyr, dekk til nese og munn, hold trygg avstand, sjekk elver.

Forårsaker forpliktelse Del ut billetter elektronisk eller registrer personer.

Hvis det er mer enn 500 tilskuere, bruk verneutstyr, dekk til nese og munn, hold trygg avstand, sjekk prosesser.

I tillegg er det obligatorisk å se filmen kun hos friske mennesker.

Opportunity Pass kan for øyeblikket lastes ned online eller på papir fra ditt nærmeste kundeservicepunkt for registertjenesten. Dersom disse kravene ikke overholdes, påregnes bøter på 1,5 tusen eller mer. Euro opp til 6 tusen. Euro.

You may also like

Leave a Comment