Home » Opoczno kommune signerte en samarbeidsavtale med nordmennene FOTOS

Opoczno kommune signerte en samarbeidsavtale med nordmennene FOTOS

by Gunnar Garfors

Tirsdag 4. oktober signerte varaordfører i Norges Sunnfjord, Anne Lilleaasen, en samarbeidsavtale med ordfører i Dariusz Kosno. På denne måten ble kommunene samarbeidspartnere innenfor rammen av det lokale utviklingsprogrammet.

En delegasjon fra Sunnfjord kommune på Vestlandet er i Opoczno. Tirsdag (4. oktober) signerte nordmennene en samarbeidsavtale med Opoczno i ​​Kommunekulturhuset.

Avtalen ble signert av varaordfører i Suunfjord Anne Lilleaasen med ordfører Dariusz Kosno. Avtalen mellom kommunene er en del av gjennomføringen av det lokale utviklingsprogrammet, hvorfra Opoczno kommune mottok nesten PLN 16 millioner i norske midler.

Under møtet på MDK roste den norske ordføreren Opoczno og ble dypt imponert over byen, de fantastiske menneskene og byens enorme kulturarv.

– Opoczno har mange muligheter, vi skal slå sammen våre selskaper, vi ønsker å beholde unge og yrkesaktive i byene våre – Anne Lilleaasen ramset opp fordelene med partnerskapsavtalen.

Ordfører Dariusz Kosno la til at takket være samarbeidet og finansieringen vil Opoczno-regionen være gjenkjennelig og økologisk. Opoczno er en av 29 byer i Polen som har fått støtte fra norske midler. Som en del av prosjektet «Opoczno 2.0 – Reopening», som kommunen allerede gjennomfører, planlegges mange andre investeringer, blant annet for utvikling av bymarkedet, områder ved elvene Wąglanka og Drzewiczka, kulturprosjekter og prosjekter for ungdom.

På møtet i MDK Opoczno deltok Kamil Wieder fra Finans- og regionalpolitikkdepartementet, Mirosław Mękarski fra Association of Polish Cities, Opocznos verge i dette prosjektet, og nestleder Dariusz Klimczak.

Flere bilder og informasjon kommer snart.

EØS-finansieringsmekanismen og den norske finansieringsmekanismen (dvs. de såkalte norske og EØS-fondene) er en form for ikke-refunderbar utenlandshjelp som Island, Norge og Liechtenstein har gitt til nye EU-medlemmer – flere land i Sentral- og Sør-Europa og de baltiske statene. Denne bevilgningen er knyttet til Polens tiltredelse til Den europeiske union og landets samtidige tilslutning til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (som består av EU-landene pluss Island, Liechtenstein og Norge). Til gjengjeld for den økonomiske bistanden gis giverlandene tilgang til EUs indre marked, selv om de ikke er medlemmer.

Hovedmålet med Norgesstipendene og EØS-fondene er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller innenfor EØS og å styrke bilaterale relasjoner mellom giver- og mottakerlandene.

reklamemateriell for partnere

You may also like

Leave a Comment