Home » Orlen Group-selskap med 4 nye lisenser på norsk sokkel

Orlen Group-selskap med 4 nye lisenser på norsk sokkel

by Catherine Monroe

Selskaper i Orlen Group har vunnet fire nye lete- og utvinningslisenser på norsk kontinentalsokkel. Den norske regjeringen ga tre nye lisenser der PGNiG Upstream Norway har en eierandel og en hvor Lotos Norge har en eierandel.

Konsesjonene ble gitt av den norske regjeringen som et resultat av den årlige konsesjonsrunden – TFO (Awards in Predefined Areas) 2022. Som Oljedirektoratet meldte tirsdag, ble 26 selskaper undersøkt for konsesjonssøknader i årets runde og det ble tildelt 47 konsesjoner, hvor til sammen 25 selskaper er involvert. Av disse konsesjonene er 29 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og to i Barentshavet. 20 av de innvilgede konsesjonene er utvidelser av eksisterende gruvekonsesjoner.

Bruk av eksisterende kapasitet i eksisterende olje- og gassinfrastruktur vil være avgjørende for videre verdiskaping på sokkelen. Det er viktig at bedriftene fortsetter å lete etter ressurser i nærheten av denne infrastrukturen – understreket sjefen for lisensforvaltningen i direktoratet Kalmar Ildstad.

PGNiG Upstream Norway, en del av Orlen Group, fikk 20 prosent. Interesser i PL1190-lisensen i Norskehavet. De andre aksjonærene er Harbor Energy, operatøren av denne konsesjonen – 50 prosent. og Lime Petroleum på 30 prosent. PL1193-lisensen ligger også i Norskehavet, hvor PGNIG Upstream Norway har ervervet en 20 % eierandel. 80 prosent gikk til Aker BP, operatøren.

Lisens PL1172 er lokalisert i Nordsjøen, hvor 30 % av aksjene eies av PGNiG Upstream Norway og DNO Norge. operatør med 40 prosent. av aksjer skyldes denne konsesjonen fra Aker.

Lisens PL1175 er også lokalisert i Nordsjøen, hvor Lotos Exploration and Production Norge eier 20 %. DNO Norge har 30 prosent i seg og operatør er Aker BP, som eier 50 prosent. aksjer.

wkr/pull/

You may also like

Leave a Comment