Home » Orlen har fire nye lisenser i Norge. Obajtek: Dette er et nøkkelmarked for oss

Orlen har fire nye lisenser i Norge. Obajtek: Dette er et nøkkelmarked for oss

by Gunnar Garfors

Nyhetene PGNiG Upstream Norway og LOTOS Exploration & Production Norge fra ORLEN Group har kjøpt aksjer i fire lisenser i det norske markedet. – Dette er et viktig utenlandsk marked for oss – argumenterer Daniel Obajtek, president i PKN Orlen.

Ifølge konsernet har Orlen-gruppen fått fire nye lisenser på norsk sokkel som en del av den årlige konsesjonsrunden.

Les mer: Jeg skal leie en toroms leilighet i Plock. Hvor mye er det?

– ORLEN-gruppen utvikler dynamisk sitt potensial i Norge, som for oss er et viktig utenlandsk marked for gruvedrift, sa Daniel Obajtek, president i PKN Orlen. – Den vellykkede deltakelsen fra konsernets selskaper i den årlige konsesjonsrunden viser det høye kompetansenivået til konsernets ansatte, da norske myndigheter kun gir konsesjoner til de best utarbeidede søknadene. Kombinasjonen av disse kompetansene i et multiselskap skaper grunnlag for en enda raskere utvikling og styrking av vår posisjon på norsk sokkel gjennom bruk av synergieffekter.

Norske myndigheter har gitt aksjer i 47 konsesjoner til 25 selskaper. Blant dem var PGNiG Upstream Norway og LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS Norge).

PGNiG Upstream Norway (PUN) kjøpte eierandeler i tre lisenser – en i Nordsjøen og to i Norskehavet. Under lisens PL1172 mottok PGNiG 30 prosent. aksjer. Operatør var AkerBP, tredje partner var DNO Norge med andeler på henholdsvis 40 % og 40 %. og 30 prosent I PL1190-lisensen fikk PUN 20 prosent. aksjer.

Operatør var Harbour Energy (50 %), tredje partner var Lime Petroleum med 30 %. aksjer. Den tredje lisensen, PL1193, ligger i nærheten av Skarv-feltet. Under denne lisensen mottok PGNiG 20 prosent. Aksjer og operatør var AkerBP (80 %).

LOTOS Norge fikk på sin side 20 prosent. involvert i PL1175-lisensen, operatør er Aker BP (50 prosent eierandel), tredje partner er DNO Norge med 30 prosent eierandel. Konsesjonen er lokalisert i Yggdrasil (tidligere NOAKA) gruvedistrikt i Nordsjøen, hvor Selskapet har interesser i andre konsesjoner.

Ifølge selskapets beregninger har Orlen-konsernet nå 98 konsesjoner på norsk kontinentalsokkel.

You may also like

Leave a Comment