Home » Pensjon fra KRUS og ZUS. Hvem er kvalifisert? Hvor mye er bondepensjonen?

Pensjon fra KRUS og ZUS. Hvem er kvalifisert? Hvor mye er bondepensjonen?

by Gunnar Garfors

Pensjon fra KRUS

hvem har Rett til alderspensjon fra KRUS? Retten til bondens alderspensjon utbetalt av KRUS består etter oppnådd aldersgrense, forutsatt at bonden kun var underlagt landbruksforsikring i minst 25 år. Foreløpig lavest bondepensjon er 1 218,44 PLN (dvs. 1 338,44 PLN – 120 PLN / 9 % helseforsikringsavgift). Om lag 50 % av pensjonistene mottar en bondepensjon på dette beløpet. Og det som er veldig viktig, nedleggelse av en gård påvirker ikke retten til gårdspensjon. Det er imidlertid en mulighet for at gårdsleiene vil øke. Det arbeides med utkast til ytterligere endringer i lov om bøndenes trygd. Den nye forskriften vil kunne innføre følgende endringer, f.eks. B. heve grunnalderspensjonen ved å samordne den med laveste alderspensjon angitt i pensjonsforskriften og gi ytelsestillegg til pensjonister for å betale høyere innskudd til alders- og uføretrygd.

Pensjon fra KRUS og ZUS

Det er imidlertid også mulig å få pensjon fra både KRUS og ZUS. Hvordan det går? Rett til to pensjoner, dvs. én pensjon fra både KRUS og ZUS, kan kun oppnås av en person født etter 31. desember 1948 etter oppnådd alminnelig pensjonsalder – 60 for kvinner og 65 for menn; dersom han kun var underlagt landbrukspensjonsforsikring i minst 25 år og oppfyller kravene til ZUS alderspensjon.

sonde

15. Pensjonist en god idé?

Penger er ikke alt – Dariusz Szymczycha

You may also like

Leave a Comment