Home » PGNiG anslår en produksjon i Norge på 3 milliarder kubikkmeter i 22. Gass og 863 tusen tonn olje (bildetekst)

PGNiG anslår en produksjon i Norge på 3 milliarder kubikkmeter i 22. Gass og 863 tusen tonn olje (bildetekst)

by Gunnar Garfors

PGNiG spår en økning i naturgassproduksjonen i Norge mellom 2022 og 2024. For 2022 spår konsernet en produksjon på 0,5 milliarder kubikkmeter. Gass over dagens prognose, noe som betyr at den kan produsere 3 milliarder kubikkmeter året rundt. Den anslår en produksjon på 2,5 milliarder kubikkmeter for 2023 og 2,9 milliarder kubikkmeter for 2024. – PGNiG kunngjorde i en pressemelding. Konsernet spår en produksjon på 863.000. Tonn råolje i 2022 eller: 798 tusen. tonn og 928 tusen. tonn i 2023-2024.

I 2023 ønsker PGNiG å pumpe 100 millioner kubikkmeter. mer enn tidligere anslått og med 0,3 milliarder kubikkmeter i 2024. mer.

PGNiG har varslet at den anslåtte økningen i naturgassproduksjonen over perioden 2022-2024 gjelder tre felt: Skarv, Gina Krog og Duva.

For feltene Skarv og Gina Krog vil produksjonsøkningen være mulig takket være endringen i gassutvinningsstrategien, som består i å stanse reinjeksjonen av gass i feltet for å intensivere råoljeproduksjonen.

– Beslutningen om å stoppe injeksjon av gass representerer en endring i feltutviklingsplanen og krever derfor godkjenning fra Oljedirektoratet. PGNiG Upstream Norway og dets konsesjonspartnere har mottatt slike tillatelser, som vil tillate selskapet å motta ytterligere 300 millioner kubikkmeter fra Gina Krog innen utgangen av året og nesten 150 millioner kubikkmeter naturgass fra Skarv-feltet.» sa pressemeldingen.

For Duva-feltet er økningen i gassproduksjon mulig takket være bruk av ledig kapasitet til produksjonsanlegget som forsyner Gjøa-feltet og nabofeltet som Duva er tilknyttet.

Ledig kapasitet er tilgjengelig frem til slutten av august når et annet felt – Nova – kobles til installasjonen. Inntil da planlegger PGNiG Upstream Norway å pumpe ytterligere ca 30 millioner kubikkmeter fra Duva. Gass.

PGNiG informerte om at endringen i gassproduksjonsstrategi også vil påvirke profilen for råoljeproduksjon fra felt i 2022-2024.

Forrige prognose var en produksjon i Norge på 920.000 tonn i 2022. tonn råolje, i 2023 791 tusen. tonn, og i 2024 894 tusen. Volum.

«Norsk kontinentalsokkel er et prioritert område for utviklingen av PGNiG Groups lete- og produksjonsaktiviteter og spiller en svært viktig rolle i vår strategi for å diversifisere retningene for drivstoffforsyningen til Polen. Virksomheten i Norge har fått særlig betydning. Snart «Etter lanseringen av gassrørledningen Baltic Pipe, vil ytterligere volumer naturgass produsert av PGNiG i Norge bli ledet til Polen, noe som øker landets energisikkerhet,» sa PGNiG-president Iwona Waksmundzka-Olejniczak, sitert i pressemeldingen.

PGNiG Upstrem Norge eier 11,3 prosent. Interesser i konsesjonen Gina Krog, 11,92 prosent i Skarv og 30 prosent. i Duwa. Selskapets konsesjonspartnere er Equinor og KUFPEC (Gina Krog), AkerBP, Equinor og WintershallDEA Norge (Skarv), og Neptune Energy, INPEX Idemitsu Petroleum Norge og Sval Energi (Duva).

PGNiG Upstream Norway har andeler i 59 lisenser på norsk kontinentalsokkel og produserer fra fjorten felt. I fjor utgjorde volumet av selskapets naturgassproduksjon 1,42 milliarder kubikkmeter. sammenlignet med 0,48 milliarder kubikkmeter i 2020.

(PAP Business), #PGN

doa /ana/

Se også: PGNiG SA – kurs, økonomiske resultater, utbytte, nøkkeltall, aksjonærstruktur

You may also like

Leave a Comment