Home » PGNiG forbereder forekomster i Norge for behovene til Baltic Pipe

PGNiG forbereder forekomster i Norge for behovene til Baltic Pipe

by Peter Østbye

PGNiG spår en produksjon på 5,4 milliarder kubikkmeter naturgass i 2021. I løpet av de neste tre årene forventes produksjonen å bli henholdsvis 6,6 milliarder kubikkmeter og 6,5 milliarder kubikkmeter. og 6,8 milliarder kubikkmeter.

Selskapet spår også en råoljeproduksjon på 1,396 millioner tonn i 2021, henholdsvis: 1,523 millioner tonn, 1,36 millioner tonn og 1,428 millioner tonn i 2022-2024, sa PGNiG i en uttalelse.

Selskapets tidligere prognoser, utgitt i januar, pekte på produksjon av 5 milliarder kubikkmeter gass i 2021, 5,2 milliarder kubikkmeter i 2022 og 5,3 milliarder kubikkmeter i 2023. I januar spådde selskapet også produksjon på 1,3 millioner tonn råolje i år, inkludert kondensat og NGL (flytende fraksjoner av naturgass), og en økning i produksjonen til 1,53 millioner tonn i 2022 og deretter en nedgang til 1,387 millioner tonn i 2023.

I kunngjøringen understreker PGNiG at pandemien har ført til at investeringsprosessene har blitt forlenget med flere måneder, noe som har ført til lavere forventet olje- og gassproduksjon i Polen de neste årene. – Prognostisert volum av råolje- og naturgassproduksjon vil også bli påvirket av restriksjonene på gassforbruket til EC Gorzów i 2022 og i 2023-2024 – implementeringen av investeringsoppgaver, hvis implementering vil kreve en lengre nedetid for den teknologiske utstyr til Dębno- og Lubiatów-gruvene – leser vi i meldingen.

Økningen i naturgassproduksjonen i Norge i 2021-2024 forventes å være drevet av oppkjøpet av Ormen Lange-, Marulk- og Alve-feltene og oppstart av produksjon fra Arfugl Nord-, Duva-feltene og andre brønner i Arfugl-strukturen. Produksjon fra Tommeliten Alpha-feltet er planlagt i 2024. Gassproduksjonen i Norge forventes å nå 2,6 milliarder kubikkmeter i 2022, og 2,4 milliarder kubikkmeter ett år senere. I 2024 vil det være 2,6 milliarder kubikkmeter igjen. Gassrørledningen Baltic Pipe med en kapasitet på opptil 10 milliarder kubikkmeter skal etter planen settes i drift i oktober 2022. Full kapasitet vil imidlertid være tilgjengelig i 2023. Ovennevnte gass, som selskapet vil produsere, vil bli levert til Polen, og den manglende mengden vil bli kjøpt på markedet.

Økningen i produksjonen av råolje og NGL i Norge i 2021-2024 forventes å være et resultat av oppkjøpet av feltene Ormen Lange, Marulk og Alve, mens produksjonsnedgangen i 2023 er – ifølge selskapet – et resultat av det naturlige gruveprosessen. Selskapet antar at nedgangen stopper i 2024 med produksjonsstart fra Tommeliten Alpha-feltet.

You may also like

Leave a Comment