Home » PGNiG har annonsert hvor mye gass som skal produseres i Norge i år

PGNiG har annonsert hvor mye gass som skal produseres i Norge i år

by Gunnar Garfors

Som bemerket av PGNiG Operations Vice President Robert Perkowski, gitt markedssituasjonen og svært høye gasspriser, har alle gruveselskaper økt produksjonen og maksimert infrastrukturutnyttelsen. Som han la til PGNiG planlegger å øke egen produksjon takket være økt produksjon fra konsesjoner på feltene Skarv, Gina Krog og Duva.

PGNiG produserer mer og mer gass i Norge

Sammenlignet med første kvartal 2021 i de tre første månedene i år registrerte PGNiG en økning Utvinning på norsk sokkel gjennom oppkjøpet av Ineos-konsesjonen.

Przemysław Wacławski, visepresident for finans i PGNiG, understreket at markedssituasjonen og det makroøkonomiske miljøet de siste månedene har vært usedvanlig gunstige for virksomheten i oppstrømssegmentet. Som han påpekte, 88 prosent. Selskapets EBITDA for første kvartal ble generert fra lete- og produksjonssegmentet. Fortjenesten fra gruvedrift er høy, så produksjonen er maksimert, understreket Wacławski, og minnet om at gasssalgsinntektene i første kvartal oversteg PLN 9,3 milliarder og var 226 prosent høyere.

Som visepresident Perkowski forklarte, i dag er det ikke nødvendig å bruke maksimal båndbredde, reservert av PGNiG i gassrørledningen Baltic Pipe. – Vi vil supplere kontraktene etter hvert som etterspørselen øker – understreket han og minnet om at ved kapasitetsreservering i 2017 regnet PGNiG med en økning i etterspørselen etter gass, mens forbruket i dag faller.

Artikkelen fortsetter under videoen

Se også: Men er det gassproblemer? «Morawieckis inkompetanse»

Perkowski estimerte at basert på årets produksjonsnivåer og signerte kontrakter for 2023, har PGNiG et volum på 4,5 milliarder kubikkmeter. Send Baltic Pipe. Som han påpekte, hvis PGNiG ønsket å få mest mulig ut av en eksisterende gassimportforbindelse, ville vi ha dobbelt så mye gass i landet som vi trenger. Selskapet gir rom for å gripe muligheter på et stabilt grunnlag – forklarte han.

Med henvisning til styrets anbefaling om å allokere hele forrige års overskudd til kapitalreserven og ikke å dele ut utbytte, understreket Wacławski at selskapets resultater er meget gode, men markedssituasjonen er ikke lett og det er ikke kjent hvordan den vil utvikle seg.. Vi vet ikke hva som vil skje med LNG-forsyning, vi vet ikke hvordan Gazprom vil oppføre seg og hvordan prisene vil oppføre seg i Europa, derfor – på grunn av usikkerheten – styrets beslutning om å anbefale ikke å betale utbytte – forklarte visedirektøren President. Han minnet om at det kun er generalforsamlingen som vil ta den endelige avgjørelsen i denne saken.

I følge resultatene for første kvartal 2022 som ble offentliggjort torsdag PGNiG genererte et nettoresultat på over 4 milliarder PLN med inntekter på over 47 milliarder PLN. EBITDA nådde PLN 9,60 milliarder sammenlignet med PLN 3,39 milliarder året før.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo er et børsnotert selskap som driver med leting og produksjon av naturgass og råolje, gassimport og, gjennom nøkkelselskaper, lagring, salg og distribusjon av gassformig og flytende brensel, og generering av varme og elektrisitet.

Diagram for: PGN

I Polen er PGNiG den største importøren og leverandøren av naturgass. Statskassen eier nesten 72 prosent av aksjene i PGNiG. Dele. 15. mars 2022 godkjente presidenten i UOKiK PKN Orlens betingede oppkjøp av PGNiG.

Vurder kvaliteten på varen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

Kilde:

MOS

You may also like

Leave a Comment