Home » PGNiG har kontrakt om å kjøpe norsk gass. Det vil strømme gjennom Baltic Pipe

PGNiG har kontrakt om å kjøpe norsk gass. Det vil strømme gjennom Baltic Pipe

by Gunnar Garfors

Det er en bitter kamp om norsk gass i Europa. Av selskapene som opererer på norsk sokkel er det kun et fåtall som tilbyr større mengder råvarer for salg. Vi skrev om PGNiG som forhandlet frem avtaler med Equinor i juli. Da fant vi ut av det Beslutninger om investeringer i vindparker i Østersjøen kan være avgjørende for disse forhandlingene — Etter sammenslåingen av PGNiG og Orlen kunne Equinor-gruppen i fellesskap invitere til samarbeid om bygging av vindparker i Østersjøen.

— Equinor er en strategisk forretningspartner til PGNiG Capital Group, som er en del av policyen om å diversifisere gassforsyningen til Polen. De signerte kontraktene for levering av gass transportert gjennom gassrørledningen Baltic Pipe representerer en betydelig styrking av energisikkerheten til landet vårt – kommenterer Iwona Waksmundzka-Olejniczak, administrerende direktør i PGNiG.

You may also like

Leave a Comment