Home » PGNiG har oppdaget et oljefelt i Norge

PGNiG har oppdaget et oljefelt i Norge

by Gunnar Garfors

«PGNiG Upstream Norway og deres lisenspartnere har oppdaget et hydrokarbonfelt på en lisens i den sørlige delen av Norskehavet. Prøvene som er tatt viser tilstedeværelse av lett råolje, hvis reserver – ifølge anslag fra Oljetilsynet – varierer fra 19 til 63 millioner fat (rundt 2,1 til 7,1 millioner tonn),» heter det i pressemeldingen.

Den la til at PGNiG Upstream Norway eier 30 prosent. interesser i konsesjonen. Operatøren er Equinor Energy (55 % eierandel). De resterende 15 prosentene. Aksjene eies av Longboat Energy.

«Feltet i egyptiske Geiers prospekt vil være et verdifullt tillegg til vår gruveportefølje på norsk kontinentalsokkel. Naturgass er fortsatt i hjertet av PGNiGs forretningsstrategi, men produksjonen av råolje lar oss diversifisere og effektivisere virksomheten vår i denne regionen. – sa presidenten for PGNiG Paweł Majewski, sitert i pressemeldingen.

Se også: Hvordan går det med drivstoffprisene? Billig olje er ikke alt

I følge PGNiG ble det tatt prøver og geofysiske målinger gjort under boringen, som analyseres i detalj og resultatene deres vil bli brukt til å vurdere muligheten for å forvalte de oppdagede ressursene, mens konsesjonspartnerne ikke utelukker koblingen til forekomsten. til den eksisterende Infrastruktur av naboforekomstene som allerede er i drift.

PGNiG Upstream Norway er aksjonær i 58 lisenser på norsk kontinentalsokkel. Selskapet anslår at produksjonsvolumet vil øke til over 2,5 milliarder kubikkmeter neste år. Naturgass sammenlignet med drøyt 0,9 milliarder kubikkmeter. akseptert for i år. Selskapet utvinner for tiden 14 forekomster.

Kilde:

MOS

You may also like

Leave a Comment