Home » PGNiG oppdaget et oljefelt i Norge

PGNiG oppdaget et oljefelt i Norge

by Catherine Monroe

PGNiG Upstream Norway, et datterselskap av PGNiG, har sammen med forretningspartnere fullført letearbeid i området Egyptian Vulture (lisens PL939) i Norskehavet. Som et resultat ble det oppdaget et oljefelt hvis reserver er estimert til 19 millioner til 63 millioner fat, eller om lag 2,1 til 7,1 millioner tonn (Oljeverket anslår).

«Feltet i Egyptian Vulture-prospektet vil være et verdifullt tillegg til vår gruveportefølje på norsk kontinentalsokkel. Naturgass er fortsatt i hjertet av PGNiGs forretningsstrategi, men utvinningen av råolje lar oss diversifisere og optimalisere operasjonene våre i denne regionen, sier Paweł Majewski, administrerende direktør i PGNiG, sitert i pressemeldingen.

Det polske selskapet melder at prøvene tatt under boring og de geofysiske målingene som er utført nå gjennomgår en detaljert analyse. Formålet med dette tilleggsarbeidet er å vurdere gjennomførbarheten av forekomstutbygging. Konsesjonspartnerne utelukker ikke tilknytning til eksisterende infrastruktur på nabofeltene som er i drift. Dette vil gjøre det mulig å redusere kostnadene ved en eventuell operasjon betydelig.

PGNiG Upstream Norge eier 30 prosent. Interesser i PL939-lisensen. De øvrige aksjonærene er Equinor Energy (55 prosent) og Longboat Energy (15 prosent). Konsesjonsoperatør er Equinor Energy.

PGNiG Upstream Norway eier i dag andeler i 58 norske lisenser. Dette selskapet anslår at det vil produsere over 2,5 milliarder kubikkmeter i 2022. Gass mot i overkant av 0,9 milliarder kubikkmeter. akseptert for i år. Oljeproduksjonen skulle derimot (i følge prognosen fra slutten av januar 2021) komme opp i 0,63 millioner tonn i år og 0,92 millioner tonn neste år. I tillegg til de foretatte oppkjøpene sies produksjonsøkningen å være en konsekvens av produksjonsstart fra nye felt og tilleggsbrønner. For tiden opererer PGNiG fra 14 felt i Norge.

You may also like

Leave a Comment