Home » pless.pl: Elever av Rolniczok ved den norske skolen Ole Vig

pless.pl: Elever av Rolniczok ved den norske skolen Ole Vig

by Connie Nielsen
PZS2 elever ved den norske skolen Ole Vig

Oppholdet startet med integreringsaktiviteter og en samtidig innføring i temaene likeverd, empati og forming av sosiale ferdigheter. Ungdom fra begge skolene holdt foredrag om utdanningssystemet, økologiske aktiviteter og frivillighet. Andre aktiviteter inkluderer: Besøk på aldershjem hvor studentene søkte svar på spørsmål om bolig og effekten av disse samtalene var et tre av gode tanker.

Ungdom møtte også barn fra barnehagen for å presentere et sansespor og presentere fragmenter av eventyr og for å ta opp spørsmålet om barns rettigheter. Under undervisningen i engelsk, samfunnsfag og geografi diskuterte studentene bærekraftsmålene (SDG), aktuelle verdensproblemer og lærte om kulturen, geografien og kjennetegnene til begge land. Det ble holdt et veldedighetsarrangement med deltakelse av studenter, og inntektene gikk til kampen mot kreft. En symbolsk gest av bekymring for miljøet var også å plante et tre og vårløk sammen.

Det ble også god tid til polsk-norsk integrering og utforsking av det vakre i Stjørdalsregionen. Ungdom besøkte blant annet Trondheim middelalderkatedral, sjarmerende gater med fargerike hus, Rockheim Museum for Rock og Popmusikk. Elevene ble også kjent med den norske måten å tilbringe fritiden på – det ble tur langs stien til sjøen, bål, pølsebaking, båtliv. I Norge kan du flytte til både en amerikansk by (Vuddu Valey) og en middelalderfestning.

Første fase av utvekslingen ble avsluttet med et felles møte mellom lærere og elever fra begge skolene, som oppsummerte aktivitetene så langt og deres virkning, samt foreløpige forberedelser til nordmenns besøk til Polen i mars. På avskjedsmiddagen, som ble tilberedt og servert av elevene ved Ole Vig skole, ble det utvekslet gjensidige takkeord. Det mangler ikke på forsikringer om begge parters tilfredshet med tiltakene som er tatt under oppholdet i Norge.

Prosjektet «Ansvar og følsomhet som nøkkelen til en bedre verden» nr. EOG/21K4/W/0003, utført under utdanningsprogrammet finansiert av finansieringsmekanismen for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for 2012-2021.

You may also like

Leave a Comment