Home » Pluss med nye EU-roamingtariffer og kampanje i Storbritannia

Pluss med nye EU-roamingtariffer og kampanje i Storbritannia

by Peter Østbye

Fra 1. januar 2023 endres vilkårene for å tilby roamingtjenester i EU. På grunn av dette har Plus publisert reviderte versjoner av sine vilkår og betingelser. Operatøren har også en ny kampanje i Storbritannia som ikke er underlagt EUs regelverk.

Tidlig i 2023 vil de endre seg Engrospriser for mottatte samtaler og roamingdataoverføring i EU, Norge, Island og Liechtenstein. Derfor endrer Plus vilkårene for EU-roamingtjenester. De blir effektive 1. januar neste år og består av:

 • Redusere beløpet for tilleggsavgifter som pålegges under EUs retningslinjer for rettferdig roaming for:

  • mottatt taleanrop – 0,22 PLN per 10 minutter,
  • sendt MMS-melding – opptil PLN 0,10 for 10 meldinger,
  • dataoverføring – opptil PLN 10,43 for 1 GB,

 • reduksjon i mengden ekstra avgifter som belastes for dataoverføring etter overskridelse av DATA-roaming-grensene for bruk av dataoverføring i EU-roaming – til PLN 10,43 for 1 GB,
 • Øke DATA-roaming-grensene for bruk av dataoverføring i EU-roaming (i henhold til tabellene i dokumentene vedlagt nedenfor).

Endringer gjelder prislister og forskrifter Roaming-handlinger, Europeisk tariff for etterbetalt og Europatariff for etterbetalt 2, Europeisk tariff for blanding og Europeisk tariff for Mix 2. Omfanget og innholdet av endringene som er introdusert i et bestemt dokument er fargekodet i dokumentene vedlagt nedenfor.

Hvis endringene ovenfor ikke aksepteres, har Plus-kunder rett til å si opp kontrakten for levering av telekommunikasjonstjenester. Det skal sendes oppsigelse til 1. januar 2023. Siden endringene følger direkte av lovendringer og fører til reduksjon i prisene på teletjenester, vil nettoperatøren få melding dersom oppsigelsesretten gjøres gjeldende før avtaleperiodens utløp. Plus er berettiget til å kreve en kontraktsmessig bot/refusjon av innvilget lettelse, hvis det er foreskrevet i kontrakten, i beløpet og på betingelsene i denne kontrakten.

Dokumenter som tar hensyn til de innførte endringene

Documents Plus-abonnement:

Pluss MIX-dokumenter:

Pluss dokumenter for bedrifter:

Dokumenter pluss Internett:

Prislister for roaming:

B2B dokumenter:

Kampanjer for Storbritannia

Også 1. januar 2023 kampanjer begynner «Britisk 2» og «British for Plus Prepaid og Plus MIX 2-kunder». På deres grunnlag frem til 30. juni neste år. Følgende gjelder Internasjonale roamingpriser i Storbritannia og Gibraltar:

 • for kunder med abonnementstilbud:

  • Taleanrop fra Storbritannia eller Gibraltar til Polen og innenfor Storbritannia eller Gibraltar og taleanrop mottatt i Storbritannia eller Gibraltar – PLN 0,29/min. (til den andre faktureringen),
  • Sende tekstmeldinger fra Storbritannia eller Gibraltar til Polen og innenfor Storbritannia eller Gibraltar – PLN 0,23/stk,
  • Sende MMS-meldinger fra Storbritannia eller Gibraltar til Polen og innenfor Storbritannia eller Gibraltar og motta MMS-meldinger i Storbritannia eller Gibraltar – PLN 0,23 hver,
  • Dataoverføring i Storbritannia eller Gibraltar – 29 PLN/GB (fakturering per 1 KB),

 • for brukere av forhåndsbetalte og blandede tilbud i Prosto na Kartę, Plus Elastic na Kartę, Nowy Plush og Mix X-tariffer:

  • Taleanrop fra Storbritannia eller Gibraltar til Polen og innenfor Storbritannia eller Gibraltar og taleanrop mottatt i Storbritannia eller Gibraltar:

   • i Prosto na Kartę, Mix X-tariff – PLN 0,35/min. (til den andre faktureringen),
   • i New Plush-tariffen – PLN 0,39/min. (til den andre faktureringen),
   • i Plus Flexible Card-tariffen – PLN 0,49/min. (til den andre faktureringen),

  • Sende SMS fra Storbritannia eller Gibraltar til Polen og innenfor Storbritannia eller Gibraltar:

   • i Prosto na Kartę, Nowy Plush, Mix X-tariffer – PLN 0,35/stk,
   • i Plus Flexible Card-tariffen – PLN 0,29/stk,

  • Sende MMS-meldinger fra Storbritannia eller Gibraltar til Polen og i Storbritannia eller Gibraltar og motta MMS-meldinger i Storbritannia eller Gibraltar:

   • i Prosto na Kartę og Mix X tariffer – PLN 0,35/stk,
   • i New Plush-tariffen – 0,40 PLN/stk,
   • i Plus Flexible Card-tariffen – PLN 0,49/stk.

  • Dataoverføring i Storbritannia eller Gibraltar – 29 PLN/GB (fakturering per 1 KB).

For internasjonale samtaler fra Polen til Storbritannia og Gibraltar for abonnenter og brukere av forhåndsbetalte og blandede tilbud i Prosto na Kartę, Plus Elastic na Kartę, Nowy Plush og Mix X tariffer, belastes tariffene når det gjelder landene i Den europeiske unioni henhold til prislisten som gjelder for tariff-/kampanjeprisplanen som benyttes av Plus-kunden.

Detaljert informasjon finner du i Reglene for «British 2»-kampanjen og Reglene for kampanjen «British for Plus na Kartę og Plus MIX 2»..

Utseende: T-Mobile har et nytt tilbud som vil erstatte MIX

Utseende: Oransje for julenissen: smarttelefoner opptil PLN 792 billigere

Bildekreditt: Shutterstock

Tekstkilde: Pluss

You may also like

Leave a Comment