Home » Pluss Plkomtel Roaming vil endre prisene fra januar 2023

Pluss Plkomtel Roaming vil endre prisene fra januar 2023

by Gunnar Garfors

Endringen i grossistprisen for dataoverføring og innkommende samtaler ved roaming i EU, Norge, Island og Liechtenstein følger av EU-parlamentets og rådsforordningen (EU) 2022/612 av 6. april 2022 og delegert forordning (EU). 2021 /654 av 18. desember 2020

Endringer i vilkårene for bruk annonsert i denne sammenheng vandrende fra Plus stole på:

  • Redusere beløpet for tilleggsavgifter som pålegges under Fair Roaming Policy i EU, Norge, Island og Liechtenstein for:
    • mottatt taleanrop – 0,22 PLN per 10 minutter,
    • sendt MMS-melding – opptil PLN 0,10 for 10 meldinger,
    • Dataoverføring – opptil PLN 10,43 for 1 GB,
  • reduksjon i beløpet for tilleggsavgifter som belastes for dataoverføring etter overskridelse av DATA-roaming-grensene for bruk av dataroaming i EU, Norge, Island og Liechtenstein – til PLN 10,43 for 1 GB,
  • Økning i dataroaminggrenser for bruk av dataroaming i EU, Norge, Island og Liechtenstein.

Endringene påvirker prislistene og regelverket for roamingkampanjene, Europa-tariffen for Postpaid og Europa-tariffen for Postpaid 2, Europa-tariffen for Mix og Europa-tariffen for Mix 2.

Hvis endringene ovenfor ikke aksepteres, har Plus-kunder rett til å si opp kontrakten for levering av telekommunikasjonstjenester. Kontrakten skal sies opp innen 1. januar 2023.

Siden endringene følger direkte av lovendringer og fører til reduksjon i prisene på teletjenester, utøver retten til oppsigelse før utløpet av kontraktsperioden Plus berettiget til å be om en bot/refusjon av den innvilgede lettelsen, hvis det er foreskrevet i kontrakten, i beløpet og på vilkårene angitt i denne kontrakten.

You may also like

Leave a Comment