Home » Pluss sjekkgebyrer. Endringer fra juli

Pluss sjekkgebyrer. Endringer fra juli

by Connie Nielsen

Plus har annonsert en reduksjon i tilleggsavgifter som pålegges under Fair Roaming Policy i EU, Norge, Island og Liechtenstein. De nye tariffene trer i kraft 1. juli 2022.

I forbindelse med ikrafttredelsen av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/612 av 6. april 2022 om roaming på offentlige mobilkommunikasjonsnettverk i Unionen, inkludert den resulterende endringen i grossistpriser for roaming i EU Union, Norge, Island og Liechtenstein, fra 1. juli 2022 i pluss gjelder endrede EU-roamingvilkår.

Utseende: EU-roaming – Den nye forordningen trer i kraft 1. juli

Utseende: EU og ukrainske operatører har kommet til enighet om roaming og internasjonale samtaler

Endringene består av:

 • Redusere beløpet for tilleggsavgifter som pålegges under Fair Roaming Policy i EU, Norge, Island og Liechtenstein for:

  • Taleanrop utført – opptil 1,24 PLN per 10 minuttert,
  • Taleanrop mottatt – opptil 0,31 PLN per 10 minutter,
  • SMS-melding sendt – opp til PLN 0,02,
  • sendt MMS-melding – opptil 0,11 PLN for 10 meldinger,
  • data overføring – opptil PLN 11,59 for 1 GB,

 • Redusere mengden ekstra dataoverføringskostnader etter overskridelse av DATA-roaming-grensene for bruk av dataoverføring ved roaming i EU, Norge, Island og Liechtenstein opptil PLN 11,59 per GB data overføring,
 • Øke DATA-roaminggrensene for bruk av dataroaming i EU, Norge, Island og Liechtenstein (i henhold til tabellene i dokumentene vedlagt nedenfor),
 • legge til blokkering av ikke-jordbaserte nettverkstjenester,
 • Legger til informasjon som vil bli gitt videre til neste grense på 250 PLN med mva som en del av tjenesten «Limiter DATA in roaming» og «Limiter DATA in roaming for prepaid tariff-kunder».

Endringene påvirker prislister og reguleringer av roaming-kampanjene, Europa-tariffen for etterbetalt og Europa-tariffen for etterbetalt 2, Europa-tariffen for Mix, Europa-tariffen for Mix 2 og regelverket for «Limiter DATA in roaming». «Limiter DATA in roaming for prepaid tariff-kunder.» Omfanget og innholdet av endringene som er introdusert i et spesifikt dokument er fargekodet i dokumentene vedlagt nedenfor.

Hvis du ikke godtar endringene ovenfor, har du rett til å si opp kontrakten for levering av teletjenester. Kontrakten skal sies opp innen 1. juli 2022.


Siden endringene følger direkte av lovendringer, vil de dersom du benytter angreretten før utløpet av kontraktsperioden føre til reduksjon i prisen på teletjenester eller tillegg av en ny tjeneste, Polkomtel Sp , dersom fastsatt i kontrakten, i beløpet og på vilkårene angitt i denne kontrakten.

– informerer Plus i et kommuniké

Dokumenter som tar hensyn til de innførte endringene


Pluss internettprislister
Pluss abonnementspris
Pluss MIX-prislister
Pluss prislister for bedrifter
Prislister for roaming
B2B prislister
B2B-prislister – tidligere tariffer
B2B roaming prislister – tidligere tariffer
Utseende: Dessuten feide han! Tilbyr deg 1500 GB for mange års bruk

Utseende: Pluss gir bort iPhones. Det er bare ett men


Kreditt: Robson90/Shutterstock.com

Tekstkilde: Pluss

You may also like

Leave a Comment